Míra krvácení úzce souvisí s průběhem těhotenství, způsobem porodu a obdobím, ve kterém se krvácení objevuje.

Fyziologie

Většina žen po nekomplikovaném porodu dítěte i placenty, krvácí v prvních dnech po porodu nejvíce. Postupně se krvácení během dalších dvou až tří týdnů vytratí. Z krvácení se stane hnědavý výtok, až bílý výtok, který se postupně vytratí. Po celou dobu šestinedělí by žena měla dodržovat hygienu, nebo ještě jinak, měla by se chovat, jako by měla celé šestinedělí menstruaci. 
Větší krvácení se může dostavit ve chvílích, kdy žena delší dobu kojí (vyplavuje se oxytocin a díky tomu se stahuje i děloha) nebo má více naplněný močový měchýř (např. si nestihla několik hodin dojít na záchod) to může najít na vložce větší množství krve než „obvykle“.
Mírnější a kratší krvácení většinou zažívají ty ženy, které v průběhu porodu prodělaly instrumentální vyčistění dělohy, tedy revizi dutiny děložní. Tento výkon probíhá v rámci císařského řezu, nebo po manuálním vyndáním placenty lékařem. To jest v případě, že nedojde ke spontánnímu porodu placenty. Pokud dojde k tomuto instrumentálnímu vyčistění, bývá krvácení v naprosté většině v prvních dnech střední, nebo spíše mírné. A tyto ženy přestávají krvácet v průběhu šestinedělí rychleji.

Obecně stále platí, ze by při fyziologickém stavu mělo být krvácení po porodu v prvních dnech nejintenzivnější a postupně ustávat.

Hodnocení míry krvácení

  • Řídké krvácení – krevní skvrna na vložce menší než „skvrna velikosti mexického tolaru“ cca 2-3 cm
  • Mírné krvácení – krevní skvrna velikosti cca 10 cm
  • Střední krvácení  – krevní skvrna větší než cca 15 cm
  • Silné krvácení – vložka prosákne do dvou hodin
  • Extrémní (masivní krvácení) – vložka prosákne do 15 minut

Rizikové faktory, u kterých bychom měli být pozorní:

  • Ženy v jejichž anamnéze je porucha srážlivosti, či si aplikovaly v průběhu těhotenství léky na ředění krve, příp. měly závažnější typ anemie v průběhu těhotenství.
  • Vícerodičky, ženy po vícečetném těhotenství, či porodu velkého plodu, příp. u žen s nadměrným množstvím plodové vody (polyhydramion). U všech těchto žen, bývá děložní sval „roztažený nad míru“, díky tomu může být zavinování dělohy pomalejší a krvácení silnější.
  • Protrahovaný (velmi dlouhý, pomalu postupující) porodní proces, nebo naopak porod překotný (velmi rychlý).
  • Instrumentální porody (vakuumextraktor, forceps, císařský řez) či porody, u kterých se užívá více medikace, nebo se medikace užívá delší dobu. 

Patologie

V odborných knihách nalezneme různé rozdělení šestinedělí v souvislosti s krvácením. Vzhledem k ambulantnímu porodu jsem vybrala rozdělení takovéto:


Časné krvácení do 24 hodin po porodu

Příčinou tohoto krvácení bývá hypotonie, tedy nedostatečné stažení děložního svalu. (viz kapitola Zavinování dělohy po porodu). Dále pak porodní poranění. A poslední možností může být hematom, tedy krevní výron v tkáních.
Pokud dojde po porodu k většímu krvácení, ať už z jakéhokoli důvodu, jistě je to důvod, proč v porodnici zůstat, minimálně do dalšího dne, kdy se zkontroluje pomocí krevních odběrů, jak vaše tělo tuto krevní ztrátu zvládlo.

Klinické projevy

Žena krvácí z rodidel ve větší míře. Ženě se zrychlí tepová frekvence, stejně jako se jí zrychlí dýchání. Tímto tělo zajišťuje více kyslíku pro rychleji cirkulující oběh krve.
Krevní tlak ženy postupně klesá.
Trvá-li tento stav déle, pak dojde k tomu, že kůže a sliznice ženy jsou bledé a chladné.
Trvá-li tento stav ještě déle, může dojít k mentálním změnám a žena se cítí úzkostná, neklidná, až apatická.

Terapie

PA zajistí žilní vstup a dle ordinace lékaře doplňuje krevní oběh nejprve roztokem, je-li potřeba a krvácení neustává, pak i podáním plazmy, nebo krevní transfuze.

Dělohu masírujeme a snažíme se jí masáží přimět k zavinutí a tím i zmírnění krvácení.

Pozdní krvácení od 24 hodin po porodu po celé šestinedělí

Jde o krvácení, které se znovu objeví ve větší míře i poté, co už celkově krvácení po porodu ustávalo a měnilo charakter. Tento typ krvácení bývá tzv. profuzní, tedy mohutný, intenzivní, každopádně nepřestává.

Nejčastější příčinou takového typu krvácení bývá zadržení části placentárního lůžka, či plodových obalů, tzv. retence částí placenty. A z tohoto důvodu i nedostatečné zavinutí dělohy. Druhou nejčastější příčinou bývá nedostatečné zavinutí dělohy viz. kapitola Zavinování dělohy po porodu.

Klinické projevy

Žena začne intenzivně krvácet, příp. cítí bolesti v pánevní oblasti. Její tepová i dechová frekvence se zvyšují. Její krevní tlak klesá.

Terapie 

Vzhledem k tomu, že tato krvácení mohou proběhnout už v domácím prostředí, pak v takovém případě ihned volat na linku 155, popsat aktuální stav. Ženu uložit, uklidnit a pokusit se dělohu, v rámci svých možností, masírovat (viz kapitola Zavinování dělohy). Po příjezdu ZZS se řídit jejich pokyny.
Zajištění žilního vstupu a doplnění krevního oběhu roztokem, v porodnici budou podány v souvislosti s mírou krvácení příp. plazma, či krevní transfuze.
Podání léků, které pomohou děloze k dostatečnému stažení.