Nechtějí mi vydat dokumentaci. Prý nefunguje tiskárna. Musíme počkat, až přijde lékař, primář nebo kdokoli jiný, kdo prý není v porodnici. Co mám dělat?

Kopie dokumentace vám musejí vydat. Je možné nafotit si ji vlastním fotoaparátem nebo telefonem. Pokud jde o dokumentaci k právě hospitalizovanému pacientovi, můžete do ní nahlížet po ústní žádosti za přítomnosti lékaře v dohodnutém termínu. Není třeba písemné žádosti a „specialisty“ jako v případě materiálů archivních.

Mohou vám ji ale poslat domů poštou, nebo k vašemu gynekologovi (porodopis) nebo PLDD (zpráva o novorozenci). Také se můžete domluvit tak, že se pro dokumenty na oddělení staví osobně otec dítěte další den. Nebo jiný den, kdy bude „technika“ fungovat. Porodnice nemůže fungovat bez přítomnosti zdravotního personálu nebo jejich zástupců.

Pokud najdete v dokumentaci nedostatky (špatně uvedené informace, zákroky, které nebyly provedeny, léky, které nebyly podány – nebo naopak nebylo zapsáno, co bylo provedeno; nebo dokonce hodnotící až ponižující informace o vás jako pacientovi), máte právo žádat o nápravu a zápis v souladu s tím, k čemu skutečně došlo.