Zavolají na mne sociálku!

Pokud opouštíte porodnici před uplynutím 72 h od porodu, není možno toto považovat jako podnět k podání šetření pro sociálně – právní ochranu dětí (OSPOD). Viz Věstník MZ 08-13.

Pokud zástupce ZZ prohlašuje, že k vám domů pošle sociálku, ačkoli novorozenec se nenachází v bezprostředním ohrožení života, jedná protiprávně. Lze se bránit přivoláním Policie ČR nebo soudně.
Nebo stačí citovat, či předložit zmíněný věstník ministerstva zdravotnictví.

Celý věstník ke stažení. Výše zmíněný text je na straně 3.

V roce 1993 schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR práva hospitalizovaných pacientů, kde v prvním bodě se píše:

Děti mají být do nemocnice přijímány jen tehdy, pokud péče, kterou vyžadují nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení.

Bezprostřední ohrožení života

Bezprostřední ohrožení života vyžaduje zásah zdravotníkem, případně hospitalizaci, měl by ho umět poznat i laik a podat první pomoc. Přivolat RZS. Mezi projevy bezprostředního ohrožení života patří:

 • krvácení
 • bezvědomí
 • zástava srdce
 • zástava dýchání
 • žádné reflexy končetin, ztuhlost
 • chybějící reflex zornice na světlo
 • zranění vyžadující ošetření zdravotníkem
 • tonutí a prostředí vysoce rizikové pro život

A jak to je s odpovědností za dítě?

Dítě je vaše, tedy matky a otce ihned po porodu, a to od prvního vteřiny jeho opuštění těla matky do jeho zletilosti nebo do odejmutí rodičovských práv soudem. Jste jeho právní zástupci. Hájíte jeho práva a máte k němu povinnosti. Za zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, za ochranu, výchovu a za péči o své dítě zodpovídáte vy, rodiče. Lékař, sestra a jiný zdravotnický personál je odpovědný za postup své práce, aby ji provedl tak, jak odpovídají postupy a standardy. Za matku, ani za novorozence neodpovídají.
Do porodu, nalézající se v těle matky, je dítě pevnou součástí matky, která je svobodná a kompetentní pro rozhodování se o svém těle. Žena neztrácí otěhotněním žádná práva ke svému tělu!

Čtěte dál:

Právní poradna k tomuto tématu:

 • http://www.aperio.cz/poradna/30114
 • http://www.aperio.cz/poradna/28167
 • http://www.aperio.cz/poradna/35082