Porodní domy ve světě

Porodní domy jsou běžná součást zdravotní péče o matku a dítě po celém světě. Porodní dům má tento jistý znak: nestojí v areálu nemocnice, pracují v něm pouze porodní asistentky, které právě zde asistují svým rodícím klientkám.

 • Rakousko (8,5 mil): 13 porodních domů, 1,8 % (1.600 z 90.000 dětí ročně)
 • Německo (82 mil): 112 porodních domů, 1,0 % (7.000 z 740.000 ročně)
 • Kanada, Quebec (8 mil): 13 porodních domů, 2,4 % (2.000 z 85.000 ročně)
 • Francie (67 mil): 9 porodních domů v pilotním projektu, uspokojí cca 2.000 žen ročně, poptávka 3x vyšší
 • Anglie (53 mil): 60 porodních domů, 2 % (12.000 z 630.000 ročně)

Zdroj: biostatistička Markéta Pavlíková


Porodní dům VON ANFANG AN ve Vídni, založený a provozovaný porodními asistentkami od roku 2010. Rodí v něm nízkorizikové těhotné ženy od 37+0 do 41+5. Porodní dům si zde volí ta rodina, která si z nejrůznějších důvodů nemůže zvolit domácí porod.

Statistiky z období 2010-2017:

 • 660 porodů
 • 6 % z nich bylo ukončeno SC
 • 65 % žen nemělo žádná poporodní poranění
 • 18 % žen mělo poranění hráze prvního stupně (trhlina postihuje kůži hráze a sliznici poševního vchodu)
 • téměř 0 % nástřihů hráze
 • 1,3 % žen bylo pro přesunuto po porodu do nedaleké nemocnice (zadržená placenta)
 • 8,7 % žen bylo přesunuto před porodem dítěte do nedaleké nemocnice (nepostupující porod)
 • 5 novorozenců bylo přeloženo do nemocnice