Vévodkyně Kate po porodu

Veřejnost velmi udivila skutečnost, že Kate se synem odcházela z porodnice již sedm hodin po porodu. Podle primáře Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí MUDr. Hynka Heřmana, Ph.D., MHA se jednalo o tzv. ambulantní porod. Ten lze domluvit i u nás v České republice.

„Pokud se žena cítí po porodu dobře, dítě je v pořádku, pak lze i u nás odejít z porodnice několik hodin po porodu. Doporučení sice stanovují minimální dobu setrvání v porodnici 72 hodin, nicméně na přání ženy a na základě konzultace gynekologa a pediatra lze tuto dobu zkrátit. Porodníci obvykle trvají na tom, aby žena po porodu setrvala dvě hodiny na porodním sále, kde je kontrolována, a poté se vše řídí zdravotním stavem ženy a dítěte. Nejčastěji se tak děje u žen, jež rodí poněkolikáté a jejichž porod probíhá zcela bez komplikací,” vysvětluje primář Hynek Heřman.

Někdy se časný odchod ženy z porodnice řeší tzv. negativním reverzem, kdy žena lékařům podepisuje dokument, že je seznámena se všemi riziky časného odchodu, ale také s tím, jak se zachovat v případě komplikací.

„Po ambulantním porodu je rodičce také doporučen interval, kdy navštívit svého gynekologa. Žena by také měla informovat předem domluveného dětského lékaře svého dítěte, který je doma v co nejkratším termínu navštíví a dítě zkontroluje,” dodává odborník.

(pozn: odborník hovoří hezky, ale trestuhodně opomíjí informovat veřejnost o službách porodních asistentek)

duben 2018 Novinky.cz