Diskriminační potvrzení od pediatra

Setkáváme se s tím, že porodnice po rodičích, kteří chtějí ambulantní porod, vyžadují potvrzení od PLDD, kterého rodiče před porodem vybrali pro své dítě. Požadují, aby se tento PLDD upsal, že po porodu registruje novorozence a poskytne mu péči. Tímto potvrzení dokonce někde podmiňují propuštění!

Pojďme se podívat, co říká Věstník 08-2013: Fyziologický novorozenec se propustí do vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození, pokud to jeho zákonný zástupce požaduje a jestliže: byl náležitě informován o skutečnosti, že v zájmu zajištění dalšího zdravého vývoje novorozence české odborné lékařské společnosti doporučují:

  1. do 24 hodin po propuštění zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost;
  2. provedení odběru krve na screening dědičných metabolických poruch 48 – 72 h od porodu

Překlad

Zdravé miminko odchází s rodiči z porodnice předčasně domů, pokud to rodič chce a pokud byl informován, že v zájmu zdraví miminka lékaři doporučují do 24 hodin od propuštění návštěvu a péči pediatra a také doporučují odběr krve z patičky 48 – 72 hodin od porodu.

Co říká Česká neonatologická společnost o péči pediatra po propuštění novorozence z porodnice?

Dítě by mělo být vyšetřeno do 48 hod. po propuštění z porodnice pediatrem. 
Zdroj: KOJENÍ DONOŠENÝCH NOVOROZENCŮ, Autor: Anna Mydlilová, Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti ČLS JEP 

Co říkají porodnice o propouštění novorozence standardně, tedy ne předčasně a na žádost rodiče?

Jihlava:
V den propuštění z porodnice / pokud jde o víkend či státní svátek, tak první pracovní den po propuštění/ informujte svého obvodního dětského lékaře. Lékaře, kterého jste si vybrali, stačí pouze telefonicky kontaktovat a informovat ho o propuštění miminka do domácí péče. Obvodní dětský lékař Vás navštíví doma do tří dnů od propuštění. Doporučujeme si zapsat a připravit případné nejasnosti, dotazy, které vám během těchto tří dnů vyvstanou. Dětský lékař Vám je ochotně při první návštěvě zodpoví.

Brno – Obilní trh:
Před propuštěním podepisuje matka, že byla poučena o zaregistrování dítěte do 48 hodin u PLDD a předání propouštěcí zprávy.

Závěr

Všechno je doporučeno. O všem jsou všichni rodiče poučeni. Proč nepožadují porodnice potvrzení od pediatra od všech rodiček? Proč nekontrolují, že všechna miminka byla po odchodu na návštěvě pediatra / že je navštívil sám? Proč tímto potvrzením diskriminují rodiče podle způsobu odchodu z porodnice?

Ambulantní porod – FAQ