První vlastní dítě (2)

Zopakovaly jsme si ve skupině Ambulantní porod a poporodní péče doma anketu z loňského roku.
Doprovodný text společně s loňskými výsledky naleznete v článku První vlastní dítě.

Znění ankety

Byl novorozenec, kterého jste porodila / porodíte, první novorozenec, o kterého jste v životě pečovala / budete pečovat?

„Zjišťujeme, jestli jste měla možnost dostat se někde nějak k péči o malé dítě, například o miminko do 3 měsíců. Jestli jste měla možnost nabýt mateřského sebevědomí už před svým prvním porodem.
Péče = pokud máte pocit, že vám rozsah péče o miminko stačilo k rozvoji malé matky ve vás, tak jste pečovala. Dejte jen na váš pocit.“

Do ankety, která probíhala 48 hodin, se zapojilo 426 žen z celkového počtu členů 2113. Každá pátá členka.

Anketa je nepravidelně opakovaná pro názornost členkám skupiny, že jejich obavy z péče o jejich první dítě, mohou plynout i z faktu, že současné kulturní zřízení neumožňuje snadno a všem ženám se zapojit do péče o malé děti z rodin nebo komunit už před porodem jejich vlastního dítěte. Snažíme se, aby se budoucí rodiče zamysleli, jestli by dokázali tento sociální „hendikep“ dohnat ve svém okolí zapojením se do péče o jiné malé děti, návštěvami a podobně.

Anketa byla zopakovaná i v roce 2019.