Seznámila jsem profesora Viktora Kožicha z Ústavu dědičných metabolických poruch (ÚDMP) s probíhajícím průzkumem technické správnosti odběru krve z patičky. Tohoto průzkumu se zúčastňují české matky po celé republice. Kontaktovala jsem ho e-mailem ohledně správnosti techniky odběru krve novorozenců kvůli novorozeneckému laboratornímu screeningu (NLS) v českých
Čtěte dál

Zopakovaly jsme si ve skupině Ambulantní porod a poporodní péče doma anketu z loňského roku.Doprovodný text společně s loňskými výsledky naleznete v článku První vlastní dítě. Znění ankety Byl novorozenec, kterého jste porodila / porodíte, první novorozenec, o kterého jste v životě pečovala / budete
Čtěte dál

Manželství a rodina jsou společenské instituce, která jako produkt historického vývoje společnosti vznikají na určitém stupni jejího vývoje. Právě industrializace přinesla ustálení základního paradigmatu rodiny, jehož konfigurace dosud alespoň zčásti přežívá: na jedné straně výdělečně činný muž, který zajišťuje rodinný příjem a účastní se
Čtěte dál