Ambulantní porod nám nestačí – chceme porodní dům

Dne 6. září 2018 se sešly ambasadorky změn v porodnictví (právnička Ligy lidských práv a iniciátorky petice Zuzana CandigliotaMarkéta Pavlíková, biostatistička, Marie Vnoučková, porodní asistentka, Kateřina Hájková Klíčová, ředitelka Unie porodních asistentek, a Eliška Vlasta Kupšovská, provozovatelka webu ambulantniporod.cz a mapy porodních asistentek) s ministrem zdravotnictví panem Adamem Vojtěchem, aby mu vysvětlily co jsou porodní domy a v čem tkví jeho výhody v péči o matku a dítě. Pan ministr se paní Kupšovské zeptal, proč ženám tedy nestačí ambulantní porod a chtějí porodní dům.

Předkládáme vám fakta, v čem je rozdíl mezi ambulantním porodem v porodnici a porodem v porodním domě.

A proč nám tedy nestačí ambulantním porod a chceme mít volbu rodit v českém porodním domě.

POROD V PORODNÍM DOMĚ AMBULANTNÍ POROD V PORODNICI
Těhotná žena si může svobodně zvolit možnost rodit v porodním domě. Možnosti volby: porod v porodnici, porodním domě, porodním centru nebo doma. Všude jí může legálně asistovat porodní asistentka. Česká žena si nemůže zvolit kromě porodnice žádné jiné místo k porodu, u kterého by jí mohla legálně asistovat porodní asistentka.
Porodní asistentky nebo rodiče zakládají / provozují porodní dům soukromě. Péči zde si rodiny dílem platí; dílem přispívá veřejné pojištění. Porodnice jsou městskékrajské nebo přímo řízené MZ. Péče v porodnici se proplácí z veřejného pojištění, s výjimkou nadstandardní péče.
Porodní asistentky pracují v partnerství se ženami a jejich rodinami. V porodním domě pracují samostatně, v hranicích svých kompetencí.V porodnicích – zvláště na území Čech (u Moravy je tomu jinak) – přetrvává model: porodní asistentky asistují lékaři, nikoli rodící ženě. Tato okolnost má vliv nejen na hierarchii na pracovišti, ale i na samotný průběh porodu (kdy např. PA shání těsně před vypuzením plodu lékaře, protože u toho nesmí být sama).
Těhotná žena navštěvuje porodní dům již před porodem a pozná celý kolektiv 3-4 porodních asistentek. U porodu ji pak doprovází 2 známé porodní asistentky (ale také třeba rodina, počet doprovázejících osob není omezen), které ji při porodu neustále sledují a hodnotí průběh a odchylky porodu. Pečují o matku a dítě pak i po porodu. Z porodního domu odjíždí celá rodina do 24 hodin.Těhotná žena někdy navštěvuje porodnici již před porodem, a přesto se neseznámí s celým kolektivem porodních asistentek, sanitářek, lékařů a uklízeček. U porodu nemá každá žena šanci na známé porodní asistentky. Většinou ji připoutají na CTG a mají na starosti ještě jiné rodičky. Po porodu se mohou ženě věnovat zas jiné porodní asistentky / lékaři, které ženu také vidí poprvé. Rodina si odchod před uplynutím 72 hodin musí mnohde prosadit.
Nedělku po porodu, stejně jako jejího novorozence, navštěvují doma porodní asistentky z porodního domu. Vykonají tak přibližně 1 návštěvu denně první 3 dny. Pokud je to nezbytné, navštíví je ještě několikrát.Porodnice (až na výjimky) neprovozují prostřednictvím svých porodních asistentek návštěvy u rodin doma. Žena si takovou péči musí sehnat sama, pokud je v regionu vůbec dostupná. Ze zákona má žena právo na 3 návštěvy PA hrazené z veřejného zdravotního pojištění!
Porodní dům má daná pravidla pro poskytování péče během porodu, pro případný přesun do porodnice a pro dobu po porodu.
Existují zahraniční guidelines, které lze aplikovat bez problémů i v našich podmínkách a které kromě standardů péče obsahují i základní směrnice pro situace, kdy se rodička rozhodne personálem nabízené postupy nevyužít.
Počítá se s tím, že rodička je aktivním účastníkem porodu, ne jen pasivním objektem péče, který formálně schvaluje rozhodnutí personálu.
Pravidla pro ambulantní porod (předčasný propuštění fyziologického novorozence) jsou popsaná ve Věstníku MZ 08-2013. Přesto je porodnice mnohdy nedodržují, činí na rodiče nátlak, lžou a manipulují fakty. Všude v ČR tak k AP přistupují rozdílně, z čehož vzniká porodní turistika, která může ohrožovat všechny zúčastněné.
V porodnicích navíc naprosto zásadně chybějí rodičkám přístupné podrobné standardy péče o nízkorizikovou rodičku a novorozence, čímž je rodička nucena dostávat se k důležitým informacím jiný způsobem. Ani informace v kurzech pořádaných nemocnicí často nejsou relevantní, protože se rozcházejí s realitou, která na odděleních panuje.
Naprosto pak schází postupy počítající s tím, že rodička má vlastní vůli. Ženiny představy o porodu se mohou rozcházet s představami personálu.
Čas a klid. To je jedna ze zásadních výhod porodního domu oproti klasické porodnici. Porodu se zde nechává jeho vlastní tempo.
V porodním domě je poskytována kontinuální péče, která je bezpečná pro dítě (v porovnání s obvyklou nemocniční péčí nedochází k více traumatickým a fatálním událostem) a významně zdravotně lepší pro matky (méně císařských řezů a poranění, rychlejší rekonvalescence, lepší nástup a podpora kojení). (Zdroj)
Porod se časově musí vejít do představ personálu o jeho průběhu, ačkoli panuje všeobecné povědomí o tom, že žádný porod není stejný. Nemůžeme očekávat, že porod bude u všech žen probíhat stejně rychle! Porod je urychlovánzpomalován, i když neexistuje objektivní ohrožení matky a/nebo dítěte.
Porodní asistentka pečuje o matku a dítě po porodu.V porodnici se péče o matku a dítě rozdělí a každý má jiného primárního poskytovatele péče. Matka gynekologa a dítě pediatra. V některých porodnicích mají dokonce „rozparcelovanou“ i samotnou matku: od pasu nahoru (výživa dítěte) pediatr, od pasu dolu (pohlavní orgány) gynekolog (porodnice České Budějovice).
Zahraniční statistiky dokazují, že porodní domy vykazují menší míru zásahů do porodu – pokud je filosofie zařízení taková, že především medikaci aktivně nenabízejí, je menší šance, že si ji rodička sama aktivně vyžádá a bude následně nucena čelit případným vedlejším účinkům. Srovnatelně rizikové rodičky z porodních domů odcházejí v prokazatelně lepším fyzickém stavu než z porodnic, aniž by se to jakkoli negativně odráželo na kondici dítěte. Dobrý stav matky a dítěte zde nejsou ve vzájemné opozici.V porodnicích dochází k tzv. kaskádě intervencí, kdy i nepatrné a dobře míněné zásahy do porodu mohou vyvolat potřebu dalších, které ve své kombinaci mohou naprosto zbytečně ohrozit dítě i matku. V případě, že se tímto z klidného průběhu porodu stane drama s potřebou záchrany dítěte nebo matky za každou cenu, bývá především žena poškozená natolik, že už dále ani nemá smysl uvažovat o předčasném odchodu z nemocnice (tj. ambulantním porodu), neboť to není fyzicky možné, ani rozumné a bezpečné.

Co mají porodnice a porodní domy společného?

Porodní domy jsou rozmanité. Některá fungují i jako komunitní & mateřská centra. Nabízejí široké spektrum služeb. Rodina se do porodního domu může stále vracet, i když právě neočekává dítě. V zahraničí můžete najít porodní domy například v samostatném domě, v přebudovaných administrativních prostorech, nebo v panelovém domě.

Porodnice jsou rozmanité v tom, že nikdy nevíte, na koho narazíte, a jak to u nich zrovna v té době, co rodíte, chodí. Podpora nových rodin jako nedělitelného celku je u porodnic v ČR velmi nevyrovnaná – někde je možné, aby byly rodiny spolu už na porodním sále, někde je třeba spoléhat na nadstandard, na spoustě míst ale stále berou otce jako návštěvu a kontakt se staršími sourozenci novorozence omezují nebo rovnou zakazují.