Zajištění novorozeneckých screeningů

Seznámila jsem profesora Viktora Kožicha z Ústavu dědičných metabolických poruch (ÚDMP) s probíhajícím průzkumem technické správnosti odběru krve z patičky. Tohoto průzkumu se zúčastňují české matky po celé republice.

Kontaktovala jsem ho e-mailem ohledně správnosti techniky odběru krve novorozenců kvůli novorozeneckému laboratornímu screeningu (NLS) v českých porodnicích i mimo ně. Na sociálních sítích lze nalézt příběhy odběrů, kdy krev byla odebírána dětem ihned po porodu, či v průběhu jednoho dne. Krev byla násilím mačkána z paty do modřin, v nepřítomnosti svých zákonných zástupců a patička se před odběrem nenahřívala. Tedy způsoby odběru v rozporu s metodikou vydanou MZ 06-2016.

Edukační akce 2016

Pan profesor mi vysvětlil podrobně proces zpracování vzorků krve včetně úskalí času, jak se k nim dostávají kartičky, a z jakého důvodu se v metodice doporučuje odběr 48-72 hodin od porodu. Pohovořili jsme o edukaci osob, které ve zdravotnických zařízení i mimo ně odebírají vzorky krve z patiček novorozenců. V roce 2016 ÚDMP pořádalo po republice edukační akce pro zástupce nemocnic. Ústav připravil plakáty, letáky, aby se rodiče dozvěděli alespoň základní informace o odběru a případných výsledcích. Laboratoř má na webu veřejně přístupné informace o správném odběru pro laiky i odborníky. Ústav provedl mezi matkami podobný průzkum před pár lety. Zjišťoval, jaké informace matky dostaly o NLS. Překvapivě nejvíc informací věděly matky nad 30, které rodily ve středně velkých porodnicích z větších měst.

Edukační akce pro zdravotníky v roce 2019

Profesor Kožich mne informoval, že příští rok budou podobné edukační akce pro zdravotníky opakovat, a to v rozsahu podle rozpočtu, který jim na to přiklepne Ministerstvo zdravotnictví. Velmi ráda panu profesorovi předám výsledky průzkumu k jejich žádosti o finanční příspěvek na tuto edukační akci. Doporučila jsem mu, aby pozval na akci i PLDD. Rodiče se setkávají s neznalostí až odporem dětských lékařů na obvodě tento jednoduchý odběr dělat. Pan profesor mne ujistil v tom, co jako zdravotník tuším, že odběr není žádný složitý úkon, když se dodrží předepsaný postup a může ho proto udělat „kdokoli“.

Pan profesor ocenil, že se zajímáme o správnou techniku odběru a opravdu byl rozmrzelý z toho, že krev bývá odebírána i v době 0-12 hodin po porodu. Slíbil mi, že prověří, že na jejich pracovišti mají kontrolní mechanismus, který by poznal, že byla krev odebrána „příliš brzy“, tedy, že datum narození dítěte a datum odběru je méně než 48 hodin (metodika doporučuje odběr 48-72 hodin po porodu). 

Já velmi oceňuji komunikaci s člověkem, kterému jde o bezpečný život dětí a který iniciativu rodičů vítá.