Podnět na jednání Pracovní skupiny k porodnictví

Připravily jsme na jednání Pracovní skupiny k porodnictví při Úřadě vlády podnět k „Odmítání vzetí novorozenců do péče poskytovateli zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (PLDD) v případě porodu ve vlastním sociálním prostředí či odchodu matky a dítěte z porodnice před uplynutím 72 hodin od porodu“. Podnět se nestihl projednat. Připravíme ho pro říjnové jednání PS. Vedle podnětu jsme připravily také návrhy na změnu, metodiku pro PLDD k tomuto tématu.

Přibližně 9 – 12 % rodičů je odmítnuto praktickým lékařem pro děti a dorost pro odchod z porodnice na reverz. Data o porodech ve vlastním sociálním prostředí se nesbírají, ale předpokládáme, že najít PLDD pro doma narozené dítě je obtížnější, než pro to narozené v porodnici. Každé dítě má právo na zdravotní péči bez ohledu na místo porodu nebo způsob ošetření po něm.

Dobrá zpráva je, že 88 – 91 % rodičů najde PLDD pro své „ambulantně narozené“ dítě snadno.