Porodnice potvrzení dětského lékaře nevyžadují

Rodičům, kteří chtějí odejít z porodnice s dítětem dříve než 72 hodin po porodu, je někdy dávána podmínka ze stran ošetřujícího personálu ZZ – potvrzení od registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost, že „přebírá odpovědnost za dítě“. Nesmyslnosti existence nebo vydávání takového potvrzení jsme se na již na několika místech věnovali.

Ukažme si nyní, jak často se rodiče s touto podmínkou v porodnici setkávají.

V odpovědích převládá dobrá praxe, a to přes 80 % v posledních dvou letech. Rodiče v těchto případech odpovídali, že po nich toto „potvrzení“ nikdo nevyžadoval jako podmínku pro „ambulantní porod“.

Data jsou získávána přímo od rodičů, kteří „rodili ambulantně“, pomocí dotazníku.