Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

Po porodu v této porodnici vám poporodní návštěvu a služby může nabídnout porodní asistentka:
Alena Žabková (732148553, alenazabkova@seznam.cz)

2019

V prosinci 2019 zde zdravá druhorodička vaginálně porodila zdravé dítě ve 40. tt. S otcem dítěte měla odlišný Rh faktor a předchozí porod proběhl sekcí, po nynějším porodu žádné komplikace nenastaly. Domů chtěla odejít dřív kvůli staršímu synovi. Zdravotníci o jejím záměru nevěděli předem, komunikace byla ucházející, vyžadovali kontakt na registrujícího pediatra. Rodička odešla po 24 hodinách, nepamatuje si, zda podepisovala negativní reverz. Kartičku na NLS v porodnici neobdržela, test provedl registrující pediatr. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Doma měla zajištěnou péči rodiny, LP, duly a návštěvu pediatra. Je ráda, že se rozhodla domů odejít dřív.

V říjnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě, které před odchodem mělo novorozeneckou žloutenku. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, v předchozím těhotenství žena měla HELLP syndrom, kvůli čemuž bylo těhotenství ukončeno sekcí ve 37. tt. Po porodu byla žena v pořádku. Domů chtěla odejít dříve kvůli staršímu synovi a protože preferuje domácí prostředí. Odcházela 56 hodin po porodu bez podpisu reverzů. Odběr na NLS se stihl ještě před odchodem z porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD o AP nevěděl a neměl s ním problém. Žena je ráda, že odešla dřív, využila Rukověť AP a byla na kurzu hypnoporodu od Jemného zrození. Po porodu o ní doma pečovala rodina a soukromá PA.

V září 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o bezproblémové těhotenství. Rovněž po porodu byly žena i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dříve kvůli staršímu dítěti. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 27 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě (sdělili, že na jejich donesení nespěchají). Na odběr pro NLS se s dítětem vrátí do porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající (žena uvedla, že půl hodiny před odchodem za ní jen přišla neznámá dětská Dr. s výhrůžkami kvůli žloutence a kojení a naštvaná odešla, žena vůbec netušila, co to bylo za lékařku, dítě na starost do té doby neměla), potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD o AP nevěděl a neměl s ním problém. Žena je ráda, že odešla dřív, doma o ni po porodu pečovala rodina a dula.

2018

V červenci 2018 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena má negativní Rh faktor, otec dítěte pozitivní, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Po porodu byli žena i dítě v pořádku. Žena původně plánovala rodit doma, proto v porodnici chtěla trávit co nejméně času. O jejím záměru odejít dřív zdravotníci věděli předem, odcházela 14 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě. Reverz pro dítě byl dodán hned (byl připraven předem). Kartičku na NLS předali v porodnici, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem absolvovala kurz Jemné zrození – hypnoporod. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

Červen 2018. Druhorodičce, která měla v anamnéze poruchu srážlivosti krve, se zde narodilo v 41. tt zdravé miminko. Zdravotníci, kteří ji asistovali u porodu, věděli, že uvažuje o předčasném odchodu. Byli velmi ochotní a všechno proběhlo profesionálně. Žena i dítě odcházely na reverz 30 hodin po porodu, reverz byl vystaven obratem od oznámení o odchodu. Žena si přála trávit čas po porodu se svou rodinou a především starší dítětem. Kvůli odběru krve z patičky (NLS) se vraceli do táborské porodnice – přišli, odebrala se krev a zas odešli. Rodinný PLDD nevěděl o tom, že miminko bude mladší 72 hodin, ale neshledal to jako nějakou překážku ve své práci. V porodnici se pouze ptali na kontaktní údaje PLDD. Doma se o matku i dítě starala rodina.

Leden 2018. Druhorodička porodila v 41. týdnu své dítě v táborské porodnici. Oba byli zdraví. O dřívější odchod s miminkem požádala, protože nechtěla být odloučena od své rodiny. Chtěla být doma a mít klid a vlastní režim. Zdravotníci, kteří o ně pečovali, nevěděli předem, o tom, že by žena chtěla mít ambulantní porod. Odešla s miminkem po 48 hodinách a reverz k podepsání jim byl promptně donesen. Na novorozenecký laboratorní screening se vraceli zpátky do porodnice, jak si dohodli před odchodem z porodnice. Rodička byla s průběhem ambulantního porodu spokojena a komunikaci se zdravotníky si pochvalovala. Současný rodinný pediatr nevěděl předem o možnosti ambulantního porodu. Rád miminko registroval do své péče. V porodnici stačilo dát na pediatra kontakt a ten je také v domácím prostředí navštívil.