2019

V srpnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena měla těhotenskou cukrovku a trpěla anemií. Po porodu byla ona i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dřív, aby byla společně celá rodina, kvůli neochotnému personálu na odd. šestinedělí a kvůli špatné předchozí zkušenosti. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1 hodinu (na odd. šestinedělí měli nejprve problém s tím, že je po 18. hodině, ale po trvání si na svém vše zařídili). Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena měla nejprve problém sehnat pediatra, nakonec byla úspěšná. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni pečovala rodina.

V červenci 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dřív kvůli klidu domova. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 36 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 4 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Žena měla potíže najít PLDD, který dítě po AP převezme, dosavadního musela změnit. Využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V červenci 2019 zde třetirodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak bylo těhotenství normální. Rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli klidu, aby mohla být bez dohadů v klidu s dítětem v posteli a také být bez omezení v kontaktu s rodinou. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 16 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD, byl to dosavadní pediatr, který neměl problém přijmout dítě po AP. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V červenci 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto bezproblémové těhotenství, rovněž po porodu byla žena a dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli staršímu dítěti, klidu na rozkojení, a protože nemocniční prostředí nepovažuje za vhodné pro novorozence. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 3 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD, stávající PLDD o AP nevěděl, ale neměl s ním problém. Žena je ráda, že odešla dřív, doma jí poskytla po porodu péči soukromá PA.

V červnu 2019 zde prvorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dřív kvůli klidu a lepší stravě. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 35 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Neměla problém najít pediatra, který převezme dítě po AP. Před porodem absolvovala Kurz předporodní přípravy s Annou Kohutovou. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, kamarádky, soukromé PA, dětské sestry, pediatra a LP.

V červnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Předchozí porod měla sekcí, v těhotenství trpěla anemií. Po porodu byli ona i dítě v pořádku. Odejít dříve chtěla kvůli klidu domova. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 23 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 1,5 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem absolvovala Kurz předporodní přípravy s Annou Kohutovou. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA a pediatra.

V květnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dřív, protože nesnáší nemocniční prostředí, také kvůli staršímu kojenému dítěti a pohodlí a klidu domova. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD o AP nevěděl, ale problém s ním neměl. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V květnu 2019 zde třetirodička ve 39. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpěla GD, jinak bylo těhotenství normální a rovněž po porodu bylo vše v pořádku. Žena chtěla odejít dřív, protože nesnáší nemocniční prostředí. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 65 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě. Reverz byl dodán za 3 hodiny. Odběr pro NLS byl proveden ještě před odchodem z nemocnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD o AP nevěděl, ale neměl s tím problém. Žena využila Rukověť AP, na doma měla zajištěnou péči rodiny, zkušené kamarádky a soukromé PA. Je ráda, že odešla domů dřív.

V dubnu 2019 zde prvorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž při porodu a po něm bylo vše v pořádku. Žena chtěla odejít dřív kvůli vlastnímu režimu. O jejím záměru v porodnici předem věděli, odcházela 6 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě. Reverz pro dítě byl připravený předem. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Žena neměla problém najít PLDD, který převezme do péče dítě po AP. Absolvovala předporodní kurz v Mamicentru v Brně. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V květnu 2019 zde druhorodička porodila ve 42. tt zdravé dítě. V anamnéze ženy je uveden nedostatek železa, anémie. K motivaci žena uvádí: „Starší syn je hodně citlivý a nechtěla jsem, aby utrpěl nějakou ujmou kvůli naší nepřítomnosti. A druhá věc, že u prvního porodu jsem měla trauma z pobytu na šestinedělí snad ještě hlubší než, že samotného katastrofálního porodu (na Obilním trhu Brno).“ Zdravotníci o AP věděli, reverz byl připraven hned. odchod celkově po 4 hodinách. NLS screening provedl registrující pediatr, ten neměl problém s přijetím. Poporodní péči zajišťovala dětská sestra.

„Vše proběhlo nad moje očekávání. Měli jsme štěstí na úžasný personál, který naprosto toleroval a s úctou udělal vše, o co jsme žádali. Díky tomuto porodu se cítím opravdu silná a jsem vnitřně na sebe opravdu pyšná. „

V květnu 2019 zde zdravá druhorodička ve 41. tt porodila zdravé dítě. V anamnéze byl uveden rozdílný Rh faktor otce dítěte a nedostatek železa, anémie. Jako motivaci žena uvádí klidné domácí prostředí, klid a sžívání se starším sourozencem. Zdravotníci o AP nevěděli, ale neměli s tím problém. Reverz byl připraven do půl hodiny, celkový odchod uvádí žena po 4 hodinách. Kartičku na NLS screening nedostali v porodnici, provedla ho komunitní PA. PLDD neměl problém s přijetím dítěte po AP, v porodnici na něj vyžadovali kontakt. Poporodní péči měla žena zajištěnou u rodiny, komunitní PA a pediatra.

V dubnu 2019 zde ve 40. tt druhorodička porodila zdravé dítě. V anamnéze ženy je zapsán předchozí porod císařským řezem a rozdílný Rh faktor s otcem dítěte. Po porodu se objevila větší ztráta krve, kvůli které byla ženě podána transfúze. Žena se pro AP rozhodla kvůli staršímu sourozenci, klidu domova a nemožnosti návštěv na standardním pokoji. Zdravotníci o AP věděli, reverz vystavili do dvou hodin, rodička sdělila, že nespěchá. Celkový odchod po 36 hodinách. NLS screening provedla komunitní PA. Stávající pediatr nevěděl o AP, dítě bez problému přijal do péče. V porodnici stačilo předat kontakt na PLDD. Poporodní péči zajišťovala rodina a komunitní PA. Žena před porodem absolvovala kurz Jemného zrození.

V dubnu 2019 zde ve 42. tt porodila zdravá prvorodička zdravé dítě. Po porodu se u dítěte objevili menší komplikace (slabá žloutenka, neodpadlý pupečník a pokles váhy o 11 %). V anamnéze se uvádí rozdílný Rh faktor s otcem dítěte a streptokok. Žena jako motivaci uvádí nevyhovující provoz porodnice. Zdravotníci nevěděli o AP, reverz byl připraven do 1,5 hodiny, celkový odchod po 71 hodinách. NLS screening stihli provést ještě v porodnici. Komunikací hodnotí rodička dost negativně. Pediatr neměl problém s přijetím dítěte po AP. Žena měla po porodu zajištěnou péči komunitní PA, pediatra a laktační poradkyni. Rodička absolvovala předporodní kurz Jarmily Kovaříkové v Brně.

V dubnu 2019 zde čtvrtorodička ve 39. tt vaginálně porodila dravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, během porodu i po něm bylo rovněž vše v pořádku. Žena chtěla odejít dříve za ostatními dětmi. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 10 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, reverz pro dítě donesli za 5 a více hodin. Kartičku na odběr pro NLS nepředali, odběr provedl registrující PLDDKomunikace v porodnici byla strašná, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

V březnu 2019 zde poprvé porodila žena ve 38. tt. Žena měla pozitivní test na GBS, nebo jej nepodstoupila, jinak bylo těhotenství normální. Domů chtěla odejít dřív kvůli klidu a pohodě. O jejím záměru v porodnici věděli předem. V porodnici strávili noc , ráno jim byl donesen reverz, odcházeli 17 hodin po porodu (kvůli rychlému porodu doktoři sdělili, že je propustit hned nechtějí, vzhledem k večerní hodině se rodiče rozhodli zůstat). Kartičku pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena neměla problém najít PLDD, který převezme do péče dítě po AP. Před porodem absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA, dětské sestry a laktační poradkyně.

V březnu 2019 zde podruhé porodila žena ve 40. tt. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív, aby starší potomek nebyl dlouho bez mámy. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 51 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Odběr na NLS se stihl ještě před odchodem. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

V březnu 2019 zde potřetí porodila žena ve 41. tt. Žena měla předchozí porod sekcí, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla odejít dřív, aby byla doma s rodinou. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale neměl s tím problém. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA a pediatra.

Únor 2019. Maminka zde ve 41. tt porodila své druhé dítě, oba zdraví. Maminka chtěla odejít za starším dítětem a užít si klid domova. Zdravotníky dopředu informovala a nebyl problém, reverz vystavili za 11 hodin, z stejnou dobu maminka odcházela. NLS screenig provedl registrující pediatr, který neměl s AP problém. Maminka měla zajištěnou poporodní péči u rodiny a pediatra.

V lednu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli domácí pohodě. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 5 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V lednu 2019 zde žena ve 40. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla žena odejít dřív kvůli pohodě a prvorozenému dítěti. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 5 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 3 hodiny. Odběr (vč. kartičky) pro NLS provede soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim předat jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale neměl s tím problém. Žena je ráda, že odešla domů dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V lednu 2019 zde žena ve 38. tt porodila své třetí dítě. Žena měla pozitivní výsledek testu na GBS, nebo test vůbec nepodstoupila, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Dříve chtěla odejít, aby byla co nejdříve ve vlastním prostředí a v klidu s rodinou. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 14 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči PLDD.

V lednu 2019 zde žena ve 41. tt porodila své čtvrté dítě. Žena měla vyšší tlak, jinak bylo v těhotenství vše v pořádku. Odejít dříve chtěla, aby byla v klidu doma se zbytkem rodiny. O jejím záměru v porodnici předem věděli, odcházela 14 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán ihned po ranní vizitě. Kartičku na NLS i odběr zajistil registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena neměla problém najít PLDD, který převezme dítě po AP. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

V lednu 2019 zde žena ve 41. tt porodila své třetí dítě. Žena měla jeden z předchozích porodů sekcí kvůli poloze miminka, jinak bylo těhotenství úplně normální. Žena chtěla do klidu domova, za rodinou a také bylo přeplněné odd. šestinedělí. Žena odcházela 12 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 4 hodiny. Kartičku na NLS včetně odběru zajistila soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

Starší příběhy z Vyškova ->