Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2020

V lednu 2020 zde třetirodička vaginálně porodila zdravé dítě ve 40. tt. Měla pozitivní GBS, po porodu se žádné komplikace nevyskytly. Chtěla být brzy v klidu domova, s rodinou a staršími dětmi. Zdravotníci tušili, že žena zamýšlí AP, protože po druhém porodu odcházela hned z porodního boxu. Komunikace s nimi byla vynikající, chtěli znát pouze kontakt na PLDD. Partner rodičky měl strach z pozitivního streptokoka, proto se dohodli alespoň na 24 hodinovém pobytu a počkání na výsledky CRP po zavedení antibiotik po porodu. Z porodnice tak odcházela po 30 hodinách. Podepisovala reverz za oba a nespěchali na něj. Kartičku na NLS v porodnici neobdrželi, test provedla komunitní PA. Dosavadní PLDD o AP nevěděl a neměl s tím problém. Doma měla žena zajištěnou péči soukromé PA a rodiny. Je ráda, že odešla z porodnice dřív. Využila Rukověť AP.

2019

V prosinci 2019 zde druhorodička s pozitivním GBS vaginálně porodila zdravé dítě ve 41. tt. Motivací pro dřívější odchod bylo starší dítě doma, traumatická zkušenost z pobytu na odd. šestinedělí/novorozeneckém při prvním porodu, a vnímání narození dítěte jako rodinné události. Zdravotníci věděli předem o jejím záměru, vyžadovali pouze kontakt na PLDD. Porod byl dlouhý, krásný a dle představ, s vlastní PA. Bonding byl velmi krátký a rušený, zdravotníci jim najednou oznámili, že mají jít podepsat papíry a odejít. Žena měla AP napsaný v PP, ale zamýšlela se o době hospitalizace rozhodnout až podle stavu po porodu, zdravotníky v tu chvíli nebyla naznačena jiná varianta než odejít ihned. Cítila se z porodnice vyhozená, zrovna končila směna a doktorka, která je propouštěla, rodičku před odchodem nijak nezkontrolovala. Odcházela po 3 hodinách od porodu, reverz pro oba byl už připravený. Když se doma vítala se starším dítětem, půl hodiny po odchodu z porodnice, začala žena krvácet a omdlela, jednalo se ještě o poporodní krvácení. Musela ji převézt RZS, s ženou jednali otřesně, odmítli vzít novorozence a sdělit, kam ji vezou, byla tak od dítěte separována 4 hodiny. Na gynekologii strávila dva dny, trauma měli všichni zúčastnění. Zpětně má o dřívějším odchodu z porodnice smíšené pocity, zvažuje stížnost, ale nezná své možnosti vzhledem k podepsanému negativnímu reverzu. Lituje, že ji nezkontrolovali před odchodem z porodnice, znovu by už neodešla tak brzy po porodu, ačkoliv AP je stále nakloněna. NLS provedla komunitní PA, kartičku v nemocnici neobdrželi. Bez problému našla PLDD ochotného přijmout dítě po AP. Na poporodní péči měla zajištěnou vlastní PA. Před porodem absolvovala kurz Jemné zrození – hypnoporod, použila Rukověť AP.

V prosinci 2019 zde anemická třetirodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Pro AP se rozhodla kvůli rodině a domácímu prostředí. Zdravotníci v nemocnici nevěděli o jejím záměru, pouze soukromá PA. Komunikace s nimi byla vynikající, na reverz žena nespěchala a podepisovala jej za sebe i dítě, stačilo jim sdělit kontakt na PLDD. Rodička odcházela domů 12 hodin po porodu. Kartičku na NLS v porodnici neobdržela, test provedl stávající PLDD, který neměl problém přijmout dítě po AP a zajistil péči doma. Žena je ráda, že se rozhodla pro dřívější odchod. Využila Rukověť AP.

V listopadu 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě v přítomnosti vlastní PA. Pro dřívější odchod se rozhodla kvůli většímu komfortu, klidu a staršímu dítěti. Zdravotníci věděli, že je zvažována možnost AP, potvrzení ani kontakt na PLDD nechtěli. Komunikace s nimi byla ucházející, novorozenec měl být podle primáře sledován kvůli pozitivnímu GBS, ale nikdo jej podle instrukcí nesledoval, takže se matka rozhodla odejít. Dítěti byl doporučen alternativní dokrm kvůli 10% úbytku na váze. Po nahlášení dřívějšího odchodu měla rodička pocit, že už nikoho nezajímají. Reverz byl připravený po třech hodinách, stačilo jej podepsat jen za dítě. Z porodnice tak odcházeli po 36 hodinách. Kartičku na NLS v porodnici neobdrželi, test provedl dosavadní PLDD. Žena je ráda, že na svou žádost odešla dřív. Doma měla zajištěnou péči rodiny a vlastní PA. Využila Rukověť AP, před porodem absolvovala kurz Jemného zrození (hypnoporod) a pod vedením PA cvičila gravidjógu.

V listopadu 2019 zde žena s pozitivním testem na streptokoka B porodila ve 40. tt své první dítě, oba v pořádku. Zdravotníci věděli, že žena plánuje odejít dřív, reverz byl připravený do tří hodin, odchod 5 hodin po porodu. NLS screening provedla komunitní PA. Žena našla respektujícího pediatra, který neměl problém s přijetím dítěte. Žena použila Rukověť ambulantního porodu. Poporodní péči zajišťovala komunitní PA a pediatr. Žena absolvovala předporodní kurz v Mamicentru vedený Laďkou Ryšavou.

V říjnu 2019 zde porodila své druhé dítě anemická žena po předchozím komplikovaném porodu s problémy s ledvinami, oba jinak v pořádku. Zdravotníci nevěděli o jejím záměru odejít dřív, reverz byl připraven do tří hodin, odchod po 48 hodinách. NLS screening se stihl provést ještě v porodnici. Ačkoli stávající pediatr nevěděl o ambulantním porodu, nedělal problémy s přijetím dítěte. Poporodní péči zajišťovala rodina a komunitní PA.

V srpnu 2019 zde anemická žena ve 41. tt porodila své druhé zdravé dítě. Zdravotníci nevěděli o rozhodnutí ženy odejít ambulantně, odchod po 14 hodinách. NLS screening provedla komunitní PA. Rodiče museli změnit pediatra kvůli odmítnutí předchozího PLDD přijmout dítě po ambulantním porodu. Žena použila Rukověť ambulantního porodu. Poporodní péči zajišťovala komunitní PA a pediatr.

V říjnu 2019 zde žena ve 40. tt vaginálně porodila své druhé dítě. Žena v těhotenství trpěla anemií, jinak bylo vše normální, rovněž po porodu byly s dítětem v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli staršímu synovi, pohodlí, soukromí a lepší stravě. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 4 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma neměla zajištěnou žádnou speciální péči.

V září 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Žena utrpěla vysokou ztrátu krve (1,3 l) a byla chudokrevná, odmítla transfuzi.  Domů chtěla odejít dříve za starším synem. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 34 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 3 hodiny. Odběr na NLS byl proveden ještě před odchodem z porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení do PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

V srpnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena měla těhotenskou cukrovku a trpěla anemií. Po porodu byla ona i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dřív, aby byla společně celá rodina, kvůli neochotnému personálu na odd. šestinedělí a kvůli špatné předchozí zkušenosti. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1 hodinu (na odd. šestinedělí měli nejprve problém s tím, že je po 18. hodině, ale po trvání si na svém vše zařídili). Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena měla nejprve problém sehnat pediatra, nakonec byla úspěšná. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni pečovala rodina.

V červenci 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dřív kvůli klidu domova. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 36 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 4 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Žena měla potíže najít PLDD, který dítě po AP převezme, dosavadního musela změnit. Využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V červenci 2019 zde třetirodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak bylo těhotenství normální. Rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli klidu, aby mohla být bez dohadů v klidu s dítětem v posteli a také být bez omezení v kontaktu s rodinou. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 16 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD, byl to dosavadní pediatr, který neměl problém přijmout dítě po AP. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V červenci 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto bezproblémové těhotenství, rovněž po porodu byla žena a dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli staršímu dítěti, klidu na rozkojení, a protože nemocniční prostředí nepovažuje za vhodné pro novorozence. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 3 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD, stávající PLDD o AP nevěděl, ale neměl s ním problém. Žena je ráda, že odešla dřív, doma jí poskytla po porodu péči soukromá PA.

V červnu 2019 zde prvorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dřív kvůli klidu a lepší stravě. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 35 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Neměla problém najít pediatra, který převezme dítě po AP. Před porodem absolvovala Kurz předporodní přípravy s Annou Kohutovou. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, kamarádky, soukromé PA, dětské sestry, pediatra a LP.

V červnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Předchozí porod měla sekcí, v těhotenství trpěla anemií. Po porodu byli ona i dítě v pořádku. Odejít dříve chtěla kvůli klidu domova. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 23 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 1,5 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem absolvovala Kurz předporodní přípravy s Annou Kohutovou. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA a pediatra.

V květnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dřív, protože nesnáší nemocniční prostředí, také kvůli staršímu kojenému dítěti a pohodlí a klidu domova. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD o AP nevěděl, ale problém s ním neměl. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V květnu 2019 zde třetirodička ve 39. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpěla GD, jinak bylo těhotenství normální a rovněž po porodu bylo vše v pořádku. Žena chtěla odejít dřív, protože nesnáší nemocniční prostředí. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 65 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě. Reverz byl dodán za 3 hodiny. Odběr pro NLS byl proveden ještě před odchodem z nemocnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD o AP nevěděl, ale neměl s tím problém. Žena využila Rukověť AP, na doma měla zajištěnou péči rodiny, zkušené kamarádky a soukromé PA. Je ráda, že odešla domů dřív.

V dubnu 2019 zde prvorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž při porodu a po něm bylo vše v pořádku. Žena chtěla odejít dřív kvůli vlastnímu režimu. O jejím záměru v porodnici předem věděli, odcházela 6 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě. Reverz pro dítě byl připravený předem. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Žena neměla problém najít PLDD, který převezme do péče dítě po AP. Absolvovala předporodní kurz v Mamicentru v Brně. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V květnu 2019 zde druhorodička porodila ve 42. tt zdravé dítě. V anamnéze ženy je uveden nedostatek železa, anémie. K motivaci žena uvádí: „Starší syn je hodně citlivý a nechtěla jsem, aby utrpěl nějakou ujmou kvůli naší nepřítomnosti. A druhá věc, že u prvního porodu jsem měla trauma z pobytu na šestinedělí snad ještě hlubší než, že samotného katastrofálního porodu (na Obilním trhu Brno).“ Zdravotníci o AP věděli, reverz byl připraven hned. odchod celkově po 4 hodinách. NLS screening provedl registrující pediatr, ten neměl problém s přijetím. Poporodní péči zajišťovala dětská sestra.

„Vše proběhlo nad moje očekávání. Měli jsme štěstí na úžasný personál, který naprosto toleroval a s úctou udělal vše, o co jsme žádali. Díky tomuto porodu se cítím opravdu silná a jsem vnitřně na sebe opravdu pyšná. „

V květnu 2019 zde zdravá druhorodička ve 41. tt porodila zdravé dítě. V anamnéze byl uveden rozdílný Rh faktor otce dítěte a nedostatek železa, anémie. Jako motivaci žena uvádí klidné domácí prostředí, klid a sžívání se starším sourozencem. Zdravotníci o AP nevěděli, ale neměli s tím problém. Reverz byl připraven do půl hodiny, celkový odchod uvádí žena po 4 hodinách. Kartičku na NLS screening nedostali v porodnici, provedla ho komunitní PA. PLDD neměl problém s přijetím dítěte po AP, v porodnici na něj vyžadovali kontakt. Poporodní péči měla žena zajištěnou u rodiny, komunitní PA a pediatra.

V dubnu 2019 zde ve 40. tt druhorodička porodila zdravé dítě. V anamnéze ženy je zapsán předchozí porod císařským řezem a rozdílný Rh faktor s otcem dítěte. Po porodu se objevila větší ztráta krve, kvůli které byla ženě podána transfúze. Žena se pro AP rozhodla kvůli staršímu sourozenci, klidu domova a nemožnosti návštěv na standardním pokoji. Zdravotníci o AP věděli, reverz vystavili do dvou hodin, rodička sdělila, že nespěchá. Celkový odchod po 36 hodinách. NLS screening provedla komunitní PA. Stávající pediatr nevěděl o AP, dítě bez problému přijal do péče. V porodnici stačilo předat kontakt na PLDD. Poporodní péči zajišťovala rodina a komunitní PA. Žena před porodem absolvovala kurz Jemného zrození.

V dubnu 2019 zde ve 42. tt porodila zdravá prvorodička zdravé dítě. Po porodu se u dítěte objevili menší komplikace (slabá žloutenka, neodpadlý pupečník a pokles váhy o 11 %). V anamnéze se uvádí rozdílný Rh faktor s otcem dítěte a streptokok. Žena jako motivaci uvádí nevyhovující provoz porodnice. Zdravotníci nevěděli o AP, reverz byl připraven do 1,5 hodiny, celkový odchod po 71 hodinách. NLS screening stihli provést ještě v porodnici. Komunikací hodnotí rodička dost negativně. Pediatr neměl problém s přijetím dítěte po AP. Žena měla po porodu zajištěnou péči komunitní PA, pediatra a laktační poradkyni. Rodička absolvovala předporodní kurz Jarmily Kovaříkové v Brně.

V dubnu 2019 zde čtvrtorodička ve 39. tt vaginálně porodila dravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, během porodu i po něm bylo rovněž vše v pořádku. Žena chtěla odejít dříve za ostatními dětmi. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 10 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, reverz pro dítě donesli za 5 a více hodin. Kartičku na odběr pro NLS nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla strašná, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

V březnu 2019 sem zdravá prvorodička přijela po porodu svého dítěte. Při příchodu oznámili, že se jdou pouze ukázat, reverz byl připraven do dvou hodin, odcházeli 4 hodiny po příchodu. NLS screening provedl registrující PLDD, který neměl se způsobem porodu problém. Poporodní péči zajišťovala rodina, komunitní PA, pediatr a laktační poradkyně. Žena absolvovala předporodní kurz v Mamicentru u Laďky Ryšavé.
„Odešli jsme z porodnice cca 4 hod po příjezdu do porodnice. Dcerka přišla na svět doma ještě o cca dvě hodiny dříve (ambu porod v planu byl, domácí porod ne, takže do porodnice jsme se jeli ukázat).“

V březnu 2019 zde poprvé porodila žena ve 38. tt. Žena měla pozitivní test na GBS, nebo jej nepodstoupila, jinak bylo těhotenství normální. Domů chtěla odejít dřív kvůli klidu a pohodě. O jejím záměru v porodnici věděli předem. V porodnici strávili noc , ráno jim byl donesen reverz, odcházeli 17 hodin po porodu (kvůli rychlému porodu doktoři sdělili, že je propustit hned nechtějí, vzhledem k večerní hodině se rodiče rozhodli zůstat). Kartičku pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena neměla problém najít PLDD, který převezme do péče dítě po AP. Před porodem absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA, dětské sestry a laktační poradkyně.

V březnu 2019 zde podruhé porodila žena ve 40. tt. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív, aby starší potomek nebyl dlouho bez mámy. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 51 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Odběr na NLS se stihl ještě před odchodem. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

V březnu 2019 zde potřetí porodila žena ve 41. tt. Žena měla předchozí porod sekcí, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla odejít dřív, aby byla doma s rodinou. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale neměl s tím problém. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA a pediatra.

Únor 2019. Maminka zde ve 41. tt porodila své druhé dítě, oba zdraví. Maminka chtěla odejít za starším dítětem a užít si klid domova. Zdravotníky dopředu informovala a nebyl problém, reverz vystavili za 11 hodin, z stejnou dobu maminka odcházela. NLS screenig provedl registrující pediatr, který neměl s AP problém. Maminka měla zajištěnou poporodní péči u rodiny a pediatra.

V lednu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve kvůli domácí pohodě. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 5 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V lednu 2019 zde žena ve 40. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Domů chtěla žena odejít dřív kvůli pohodě a prvorozenému dítěti. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 5 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 3 hodiny. Odběr (vč. kartičky) pro NLS provede soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim předat jméno a kontakt na PLDD. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale neměl s tím problém. Žena je ráda, že odešla domů dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V lednu 2019 zde žena ve 38. tt porodila své třetí dítě. Žena měla pozitivní výsledek testu na GBS, nebo test vůbec nepodstoupila, jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství. Dříve chtěla odejít, aby byla co nejdříve ve vlastním prostředí a v klidu s rodinou. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 14 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči PLDD.

V lednu 2019 zde žena ve 41. tt porodila své čtvrté dítě. Žena měla vyšší tlak, jinak bylo v těhotenství vše v pořádku. Odejít dříve chtěla, aby byla v klidu doma se zbytkem rodiny. O jejím záměru v porodnici předem věděli, odcházela 14 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán ihned po ranní vizitě. Kartičku na NLS i odběr zajistil registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena neměla problém najít PLDD, který převezme dítě po AP. Žena je ráda, že odešla domů dřív.

V lednu 2019 zde žena ve 41. tt porodila své třetí dítě. Žena měla jeden z předchozích porodů sekcí kvůli poloze miminka, jinak bylo těhotenství úplně normální. Žena chtěla do klidu domova, za rodinou a také bylo přeplněné odd. šestinedělí. Žena odcházela 12 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 4 hodiny. Kartičku na NLS včetně odběru zajistila soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

Starší příběhy z Vyškova ->