Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

Až porodíte v této porodnici, můžete si domů zavolat porodní asistentku, která vám poskytne poporodní služby:
Helena Řeháková (777190679)
Julie Sodomková (739 439 196)

2019

V září 2019 zde ve 40.tt porodila žena své první dítě, oba v pořádku. Jako motivaci žena uvedla pohodlí domácího prostředí a absenci nemocničního ruchu. Zdravotníci byli informovaní o jejím rozhodnutí odejít dříve, žena sdělila, že na reverz nespěchá, ale neuvedla jak dlouho trvala příprava reverzu, celkový odchod po 11 hodinách. Kartičku na NLS screening dostala v porodnici, test provedl registrující pediatr, žena našla respektujícího pediatra, kterému způsob porodu nedělal problém. Při porodu byla použita Rukověť ambulantního porodu. Poporodní péči zajišťovala komunitní PA.
„Celkově průběh porodu v pardubické porodnici hodnotím kladně. Největší podíl na tom má však výborná porodní asistentka, která celý porod vedla. Lékařky měly stran ambulantního porodu decentní připomínky, otevřeně však naše rozhodnutí nekritizovaly. Měly jsme možnost využít nadstandardní porodní box, ten byl krásný. Nikdo nás tam nerušil, pouze asistentka nás pravidelně kontrolovala.“

V červenci 2019 zde třetirodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Po porodu mělo dítě 1x zvýšenou glykemii, jinak bylo vše v pořádku. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, po porodu byla žena bez obtíží. Odejít dřív chtěla, aby byla co nejdříve s rodinou, nebyla zbytečně v nemocnici a vyhnula se tamní rutině. Odcházela 15 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 4 hodiny. Kartičku na NLS předali v porodnici, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla ucházející (pediatrička byla kvůli oznámenému dřívějšímu odchodu mírně nepříjemná, neproběhlo žádné poučení), potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, doma o ní pečovala rodina.

V srpnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve, protože v porodnici nebyl klid, bylo tam nekvalitní jídlo a vadily jí rady personálu. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 8 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe (dodán za 1,5 hodiny) i dítě (dodán za 2 hodiny). Kartičku na NLS v porodnici předali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD, stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

V červenci 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto bezproblémové těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku, pouze si žena stěžovala na bolest v oblasti po provedené epiziotomii, kterou si na víc nepřála. Domů chtěla odejít dříve kvůli starší kojené dceři, domácímu prostředí a rychlejšímu zažití chodu domácnosti. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 41 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 5 a více hodin. Kartičku na NLS předali v porodnici, odběr provedl registrující pediatr. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, doma o ní pečovala rodina. K porodu a dřívějšímu odchodu dodala: „Samotný průběh porodu a přístup porodních asistentek naprosto nepřípustný – už bych sem bez vlastní PA nebo duly NIKDY rodit nejela. Naopak přístup personálu na novorozeneckém oddělení hodnotím pozitivně,…“.

V červenci 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně zdravé dítě. Žena trpěla anemií a předchozí porod proběhl sekcí. Po porodu byla žena i dítě v pořádku, domů chtěla odejít dříve kvůli klidu domova, vlastnímu režimu a staršímu kojenému dítěti. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Kartičku na NLS předali v porodnici, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení do PLDD nevyžadovali. Žena měla potíže najít PLDD, který převezme do péče dítě po AP, původního musela změnit. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA, absolvovala kurzy hypnoporodu s Michaelou Klementovou a u Hany Hornychové.

Červen 2019. Zdravá třetirodička zde porodila ve 41. tt zdravé dítě. Motivací pro AP byly starší děti doma a špatné zkušenosti z oddělení šestinedělí. O AP informovala předem PLDD i porodnici. Stávající PLDD přijal dítě bez problému. Se zdravotníky v nemocnici byla komunikace vynikající, stačil jim kontakt a jméno PLDD. Odešli 6 hodin po porodu. Podepisovala revers za sebe i dítě, jeho příprava trvala více než 5 hodin. Kartičku na NLS v porodnici neobdržela, test provedla komunitní PA. Po porodu neměla zajištěnou žádnou péči. Rozhodnutí rodit ambulantně hodnotí kladně, je ráda, že odešla dříve. K ruce měla připravenou Rukověť AP.

V květnu 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpěla anémií, jinak bylo těhotenství normální. Rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dříve kvůli lepší stravě, klidu a rodinné pohodě. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 2 hodiny. Na odběr pro NLS se později vrátili do porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, nevyžadovali potvrzení od PLDD. Žena neměla problém najít PLDD, který přijme dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

V dubnu 2019 zde prvorodička ve 41. tt porodila vaginálně zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, žena trpěla anémií. Po porodu byla ona i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dřív, aby byla v domácím prostředí a s rodinou, pobyt v porodnici jí nebyl příjemný. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 45 hodin po porodu po podpisu reverzů za sebe i za dítě. Čas neřešili, sdělili, že nespěchají. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici předal, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena měla problém sehnat PLDD a v době vyplnění dotazníku ho stále neměli. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V březnu 2019 zde ve 40. tt porodila své třetí zdravé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak bylo těhotenství naprosto normální. Po porodu neměla žena ani dítě žádné potíže. Žena chtěla odejít dřív za staršími dětmi, dále proto, že nesnáší nemocnice a do klidu domova. O svém záměru mluvila pouze se svou PA. Odcházela 57 hodin po porodu po podpisu reverzů za sebe i dítě. Reverz pro dítě byl donesen za 3 hodiny od požádání. Odběr pro NLS se stihl ještě v porodnici. Komunikace se zdravotníky byla ucházející – že chtějí odejít žena hlásila již ráno, dlouho trvala vyšetření a pak další 3 hodiny čekali na papíry pro dítě, pokoj museli opustit do 12 hodin, takže 1,5 hodiny s miminkem a 3letým synem čekali na chodbě. Potvrzení od PLDD v nemocnici nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem žena absolvovala kurz pro páry Hany Hornychové. Je ráda, že odešla domů dřív.

V březnu 2019 zde žena ve 41. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív za starším dítětem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 62 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Test na NLS se stihl ještě před odchodem. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Žena neměla problém najít PLDD, který přijme dítě po AP. Před porodem žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození.

V lednu 2019 zde žena ve 38. tt porodila své druhé dítě. Během CTG nebyly v pořádku ozvy dítěte, jinak bylo těhotenství normální. Žena chtěla odejít dřív kvůli domácímu prostředí. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 2 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku i odběr pro NLS zajistil registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

2018

V prosinci 2018 zde žena ve 41. tt porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena se rozhodla odejít dříve kvůli klidu, stravě a domácímu prostředí. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 34 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V prosinci 2018 zde žena ve 39. tt přivedla na svět své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve za starším dítětem a kvůli špatné předchozí zkušenosti z porodnice. O jejím záměru zdravotníci předem věděli, odcházela 4 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici předali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na registrujícího PLDD. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dříve, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

Červen 2018. Druhorodička zde porodila své dítě v 40. tt. Matce byl v 26. tt až do porodu zaveden stent na antibiotika a měla pozitivní výsledek na GBS. Moc si přála odejít z porodnice s miminkem co nejdříve, protože si přála být pohromadě se svým starším dítětem a klidné domácí prostředí. Odešla na svou žádost o ambulantní porod 22 hodin od porodu na reverz, který jim byl donesen do 2 hodin od požádání. Kartičku na NLS dostali v porodnici, odběr provedl PLDD, které o ambulantním porodu nevěděl předem a přesto miminko registroval do péče – v porodnici stačil kontakt na něj. Při vyřizování předčasného odchodu se vyskytly mezi rodiči a personálem drobné třenice, ale nezabránilo to rodině v dřívějším odchodu. Žena byla moc spokojená, že trávila první dny s miminkem v domácím prostředí. Zde je taky navštívila a své služby matce i dítěti poskytla komunitní porodní asistentka.

2017

Říjen 2017. Druhorodička, s pozitivním testem GBS, jinak zdravá. Po porodu ztráta krve, ale odchod druhý den dopoledne na reverz (11 h po porodu). Odchod proběhl bez krve a násilí. Rodiče poučeni. Plný bonding, dotepání pupečníku, rodiče byli dotazováni, jak chtějí naložit s placentou. Na ambulantní porod se rodička ptala už při příjmu. Porodní přání konzultovala při poradnách. Když porovnává svůj první porod v FN Hradci Králové, tak ambulantní porod v Pardubicích byl mnohem lepší, jelikož nyní rodila informovaná o přirozeném procesu rození. Stačilo jim jméno pediatra, ke kterému hodlají novorozence registrovat a rodiče jim ho sdělili. Kartičku na novorozenecký screening vydali společně se žádankami na další vyšetření.

V březnu 2017 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o bezproblémové těhotenství, rovněž po porodu byli matka i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dřív do pohodlí a klidu domova, za starším sourozence, kvůli snadnějšímu rozkojení a vyhnutí se zbytečným vyšetřením. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 3 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě. Reverz pro dítě byl dodán za 2 hodiny. Do porodnice se vrátili po 48 hodinách na odběr pro NLS. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Žena měla problém najít pediatra, který přijme dítě po AP, ale nakonec byla úspěšná. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny.