Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

Porodní asistentka, kterou můžete kontaktovat po porodu v této porodnici kvůli poporodním službám:

Michaela Tvrdá: 773 922 404, michaelatvrda24@gmail.com

2019

V prosinci 2019 zde anemická druhorodička ve 39. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Po porodu se žádné komplikace neobjevily. Motivací pro dřívější odchod byl klid v domácím prostředí a úplnost rodiny. Zdravotníci o jejím záměru věděli předem a komunikace s nimi byla vynikající. Nechtěli podepsat reverz ani za jednoho, ale vyžadovali potvrzení od PLDD o převzetí do péče. NLS se stihl ještě v porodnici. Žena odcházela 52 hodin po porodu a je za dřívější odchod ráda. Doma se o ně starala rodina. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP.

V červnu 2019 zde anemická třetirodička ve 41. tt vaginálně porodila dítě s mírnou novorozeneckou žloutenkou. Po porodu se žádné potíže nevyskytly. Žena nezamýšlela dřívější odchod, byl jí nabídnut pro nedostatečnou kapacitu na odd. šestinedělí. Odcházela 63 hodin po porodu, žádný reverz nepodepisovala a nevyžadovali ani kontakt na PLDD. NLS se stihl ještě v porodnici. Komunikace se zdravotníky byla vynikající. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Doma měla rodička zajištěnou péči rodiny. Žena je ráda, že odešla z porodnice dřív.

2018

Srpen 2018. Novorozeneckému zjevně není jasné, kdo je zákonným zástupcem dítěte, a hraje si na to, že cizí mimino může zabavit a milostivě jej jeho vlastním rodičům pod podmínkami možná vydávat, řvát na ně a lhát jim do očí. Žádný papír od pediatra nemůže být vaší propustkou z nemocnice, nejste vězni, vaše dítě není majetkem personálu. (Zdravé rodičce bylo zdravé dítě odneseno na dvě hodiny a několikrát znemožněno odejít z nemocnice pod záminkami souhlasu pediatra apod. Nakonec se odchod po 40 hodinách podařil, což ale nikoho neomlouvá – základní pravidlo, že noví rodiče a dítě patří k sobě a potřebují klid, bylo porušeno, slušnost k ženě, co právě porodila, také.)

2017

Červenec 2017. Zdravá druhorodička porodila ve 40. tt zdravé miminko. Motivací pro ambulantní porod jí byla touha po úplnosti rodiny. Zdravotníci o plánu odejít dříve předem nevěděli. Maminka odešla 48 hodin po porodu, podepsala reverz, který přinesli promptně. Před odchodem se ještě stihl test z patičky (NLS). Komunikace mezi maminkou a zdravotníky byla vynikající. Současný pediatr o ambulantním porodu nevěděl, ale nedělal problémy s přijetím miminka do péče. V porodnici se na něj ani neptali. V šestinedělí doma rodinu navštívil pediatr a dětská sestra a také porodní asistentka.

2016

Červen 2016. Druhorodičce se zde narodilo v 41. tt zdravé dítě. Pro ambulantní porod požádala, protože si chtěla dopřát sobě i dítěti psychickou pohodu, kterou po prvním porodu postrádala. O tom, že chce odejít předčasně s dítětem domů, řekla zdravotníkům po porodu. Ti do dvou hodin donesli reverz k podpisu a tak oba odcházeli do domácího prostředí 4 hodin od porodu. Kartičku na NLS v porodnici nedostali, rodiče test nakonec nedělali. Žena popisuje průběh předčasného odchodu kvůli chování personálu porodnice jako otřesnou záležitost a vůbec ne snadnou. Ačkoli měla pro účely založení do desek potvrzení od PLDD, že dítě po AP převezme, nebylo to vůbec usnadňující. PLDD je také navštívil v domácím prostředí.