Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2019

V září 2019 zde žena ve 41. tt vaginálně porodila své šesté dítě. Žena trpěla anémií, jinak se jednalo o normální těhotenství, rovněž po porodu bylo vše v pořádku. Domů chtěla odejít dříve kvůli pohodlí a nemožnosti odpočinku na pokoji. V porodnici se o této možnosti zmínila při jedné z kontrol. Odcházela 24 hodin po porodu po podpisu reverzu za dítě, který byl dodán za 0,5 hodiny. Nepamatuje si, jestli podepisovala reverz za sebe. Odběr na NLS rodiče odmítli. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, požadovali potvrzení od PLDD, které žena neměla. Neměla problém najít pediatra, který převezme dítě po AP. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni po porodu pečovala rodina.

V srpnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byla žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve kvůli staršímu synovi, lepšímu sžití s miminkem, klidu a špatné dřívější zkušenosti. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 18 hodin po porodu bez podpisu reverzů (Sloužící gynekoložka prohlásila, že nemá čas a donese reverz nejdříve za 4 hodiny, žena čekat odmítla a odešla tedy bez podpisu. Zpráva o novorozenci přišla asi za týden poštou. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, doma o ni po porodu pečovala soukromá porodní asistentka, o dítě pečoval pediatr.

V červnu 2019 zde třetirodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství, po porodu byla žena v pořádku, uvedla nespecifikované podezření na zdravotní problém u dítěte. Domů chtěla odejít dřív kvůli ostatním dětem a kvůli režimu a nesoukromí v porodnici. O jejím záměru zdravotníci věděli předem, odcházela 17 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla domů dřív.

2018

Listopad 2018. Zdravá prvorodička zde porodila zdravé dítě, maminka chtěla být co nejdříve doma, aby se mohli i s tatínkem sžívat s miminkem. Zdravotníci věděli o jejím záměru odejít dřív (odchod po 36 hodinách) a nebyl problém vystavit reverz, trvalo jim to 3 hodiny. Vyžadovali kontakt na pediatra. Kartičku na NLS screening jim v porodnici nedali, nicméně test provedla komunitní PA. Maminka měla problém sehnat PLDD, ale nakonec našla respektujícího. Poporodní péči zajišťovala rodina, komunitní PA, dětská sestra, pediatr a laktační poradkyně. Maminka absolvovala předporodní kurz Aničky Kohutové. „Přístup ve Vsetínské porodnici byl bezproblémový. Nikdo mi nic nerozmlouval až na nemocniční pediatričku, která strašila vším možným.. Pro ambulantní porod mohu nemocnici na Vsetíně jedině doporučit. Jediné co vyžadovali bylo potvrzení, který pediatr si dítě bere do péče – stačilo jméno a můj podpis.“

Srpen 2018. Žena zde ve 40. tt porodila své druhé dítě. Oba zdraví. Pro ambulantní porod se rozhodla kvůli staršímu kojenému dítěti. „A také užít si poporodní klid a nestresovat se v porodnici různými pravidly a nesmyslnými radami, které jen straší maminky.“ Žena odcházela 5 hodin po porodu. Kartičku na screening nedostala. Komunikaci s porodnicí hodnotí jako celkem dobrou. Zdravotníci o ambulantním porodu věděli předem, potvrzení od registrujícího pediatra nevyžadovali. Reverz připravili rychle- za půl hodiny. Po porodu se doma o ženu starala její rodina. Měla také zajištěnou návštěvu pediatra, který provedl NLS (test z patičky). Rodička uvedla, že stávající pediatr neměl s ambulantním porodem žádný problém. Je ráda, že na svou žádost odcházela z porodnice dříve.

Květen 2018. Zdravá rodička zde přivedla na svět zdravé miminko v jeho 40. tt. Žena uvedla: Chtěli jsme trávit čas od prvních hodin narození všichni spolu doma, s tatínkem i starším sourozencem. Žena již v poradně oznámila, že by ráda rodila ambulantně. Při poradně v porodnici oznámila, že zvažuje ambulantní porod – toto si zapsali do karty. Porod byl v pořádku a tak byla i s miminkem propuštěna 2 hodina po porodu. Podepisovala reverz za sebe i dítě. V porodnici nedostala kartičku na NLS , odběr provedl registrující PLDD. V porodnici na něj chtěli kontakt. V domácím prostředí se o nedělku a novorozence starala rodina. Dále necháme promluvit ženu: Po prvním přirozeném porodu s řekněme standardním pobytem na novorozeneckém odd. jsem se rozhodla podruhé rodit ambulantně. Asi měsíc před termínem jsem svůj záměr oznámila gynekologovi v porodnici i personálu na novorozeneckém a oni si mé přání zaznamenali. Porod proběhl přirozeně, trval něco málo přes dvě hodiny, z toho asi hodinu v porodnici za přítomnosti PA. Po dvou hodinách po porodu nás pustili domů. Byli jsme samozřejmě upozorněni na veškerá rizika, manžel se asi půl hodiny věnoval administrativě, ale nikdo nám odchod nerozmlouval a personál byl vesměs velmi přívětivý. Jsem velmi ráda, že nám to takto vyšlo, je to krásné, prožít první dny doma v rodinném kruhu, hned všichni spolu, sžívat se dohromady od prvních hodin, to se podle mého názoru nedá ničím vynahradit. Přeji všem podobnou zkušenost!

2017

Říjen 2017. Zdravá čtvrtorodička zde ve 41. tt porodila zdravé dítě. Maminka odmítla, nebo měla pozitivní GBS test. Jako motivaci pro AP uvádí, že chtěla uniknout „vězeňskému režimu“, vyspat se a mít rodinu pohromadě. Maminka odcházela po 49 hodinách, reverz byl připraven do dvou hodin. NLS screening se stihl udělat ještě v porodnici. Registrující PLDD neměl problém s AP, ačkoli ho předtím neinformovali. „Na Vsetíně jsem se setkala se vstřícnými porodníky, ale novorozenecké (hlavně paní doktorka) poněkud kazí celkový dojem.“

V srpnu 2017 zde žena ve 40. TT porodila své druhé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív za starším dítětem, a kvůli klidu domova. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházeli 12 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku pro odběr NLS v porodnici nepředali, odběr ve spádové porodnici dítěti zařídil registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla strašná, potvrzení od PLDD nevyžadovali, dosavadní pediatr o AP nevěděl a neměl s tím problém. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči pediatra.

2016

Listopad 2016. Prvorodička zde přivedla na svět své zdravé děťátko v 44. tt. Rodiče rozvažovali nad domácím porodem nebo ambulantním porodem. Přáli si klid a porod bez zásahů a medikace a bez nutnosti si hájit svá práva během porodu, následně také u ošetřování dítěte. Rodiče s dítětem chtěli být spolu a ne oddělení. Zdravotníci nevěděli předem o rodinných důvodech pro ambulantní porod, přesto rodiče odešli 8 hodin po porodu s dítětem domů na reverz, který jim byl přinesen za půl druhé hodiny od požádání. Kartičkou na NLS je na cestu nevybavili, odběr z patičky udělal pediatr, kterého před porodem snadno našli – v porodnici nepožadovali potvrzení od pediatra. Rodiče popisují průběh odchodu ze strany zdravotního zařízení jako vcelku profesionální, ale bylo by co zlepšit. Byli velice rádi za své rozhodnutí ihned odejít.

Rok 2013 a březen 2016. Rodička zde rodila ambulantně 2 zdravé děti. Po prvním porodu se rozhodla pro ambulantní porod s následující motivací: Kompromis k domácímu porodu, tj. chtěla jsem mít komfort domácího prostředí. Cítila jsem se silná a schopna se postarat o miminko sama s rodinou. Chtěla jsem mít klid a svůj prostor na naše rodinné sžívání a nebýt omezena nemocničním řádem. Pro mne je to velké narušení intimity prvních dní s miminkem. Nechtěla jsem znovu po návratu z porodnice odbourávat špatné návyky a stres jako po 1. porodu.“ V roce 2013 odešla 10 hodin po porodu. Vyžadovali potvrzení od pediatra a ona jim ho odevzdala. Čekala v porodnici tak dlouho jen kvůli reverzu na dítě. Pediatr ji navštívil doma. Kartičku na novorozenecký screening rodičům nevydali. V roce 2016 zde rodila třetí dítě v 37. tt. Oba zdraví. Inspiroval ji skvělý průběh předchozího ambulantního porodu. Odešla 2 hodiny po porodu na reverz.