Budou mi porod vyvolávat. Může to mít vliv na délku hospitalizace po porodu?

Jsem v 36. týdnu a mám méně plodové vody a vysoký krevní tlak. Dítě je také drobnější (odhad 2650 g), ale roste a prospívá.

Pokud jde o čerstvou nedělku, propouští ji porodníci, pokud je zdravá, nekrvácí, nemá jiná přidružená onemocnění, která musí sledovat v nemocnici a není v bezprostředním ohrožení života. Propouští ji také samozřejmě, pokud ona se na to již cítí! Je dobré se seznámit s poporodními riziky pro matku. Nicméně, toto jsou obecná rizika pro každou šestinedělku, nejen tu, která se chystá rodit ambulantně.

Pokud jde o miminko, dětští lékaři se řídí také Věstníkem MZ vydaným v srpnu 2013, jehož celé znění najdete i na našem webu v sekci Dokumenty. Mimo jiné se v něm píše, jaké dítě lze propustit před uplynutím 72 hodin. 72 hodin je čas, který si Neonatologická společnost stanovila jako nejkratší čas, během kterého se po porodu projevují vrozené vady u dítěte.
Pasáž přímo pro vás: „Za fyziologického novorozence je považován donošený novorozenec (trvání těhotenství 37+0 až 41+6 týdnů a dnů), s hmotností nad 2 500 g a který je bez zjevných známek patologie.“

Jestli tedy je vaše těhotenství staré dnes 35+0 – 35+6 (píšete 36. týden), pak by bylo vhodné, aby miminko zůstalo v bříšku alespoň ještě týden nebo víc, aby dozrálo do 37+0. Máme zaznamenané odchody dětí od 37+0. Konkrétně v období 36+0 – 36+6 loni (2019) právě jedno dítě a 37+0 – 37+6 celkem 9 dětí. Letos (2020) byly už 2 děti narozené ve stáří 37+0 – 37+6 propuštěny dřív než 72 hodin po porodu. Děti neměly po porodu žádné obtíže. Odešly v průměru 18 hodin od porodu. Šest rodin z 9 si zajistilo následnou zdravotní péči i doma, nejčastěji komunitní porodní asistentku nebo návštěvu dětského lékaře.

Určitě zvažte mít na telefonu nějakou laktační poradkyni – shánějte ji už dnes. Nebo jinou ženu, která dlouhodobě kojila své děti. Kdo je připraven, není překvapen.

Další otázkou je, v jaké porodnici přivedete své dítě na svět, protože ne každý kolektiv zdravotníků je ochotný jednat podle doporučení MZ. Mohou jednat pod tíhou vlastního strachu, zvyklostí a silou silnějšího. Proberte s nimi následující péči o dítě, postupy atd. Pomoci vám k tomu může náš dokument Rukověť ambulantního porodu. Stáhněte, vytiskněte a přečtěte. Rukověť v roce 2019 pomohla každé třetí rodině v hladším odchodu z porodnice. S možnými riziky pro dítě a jejich následné řešení, s tím by vás měl zdravotnický personál porodnice seznámit, zjistit, že jim rozumíte, poskytnout vám možnost klást jim otázky. To vše se s vámi sepíše a říká se tomu reverz. Důkaz pro ně, že vás seznámili s možnými riziky vašeho jednání.

Jak vidíte, vyvolávání porodu uměle nemá přímou souvislost s nutností následné poporodní hospitalizace vás s miminkem.