Dětský lékař přijme po péče dítě, ale až mu bude 72 hodin. Co mám dělat?

Zůstane naše dítě bez péče?

Zákon nepřipouští v dostupnosti lékařské péče diskriminaci na základě věku. Požadavek pediatra na stáří dítěte není pro vás jako klienta závazný, jde o starší metodické opatření MZ ČR, zneplatněné v Článku 5 novějšího metodického návodu MZ ČR, který naopak v Článku 2, odstavce c) 1. a 2., přímo předjímá, že pediatr nehospitalizovanému novorozenci potřebná vyšetření zajistí.

(Dodejme, že metodické opatření MZ ČR je pro fakultní nemocnice závazné. Musí je respektovat, v aktuální verzi; pro ostatní zařízení závazné není, nicméně to neznamená, že pro ně nejsou závazné zákony jako takové, z nichž metodické opatření vychází. Pro ně je to postup, který jim může usnadnit orientaci v problematice, a současně je to pro ně v případě, že zvolí jiný postup, určitý „normativ“, kterým se bude poměřovat případný spor vzniklý z potenciálních protiprávních kroků tohoto zařízení.)

Pokud v této věci není s dětským lékařem řeč, je třeba kontaktovat pojišťovnu, jednak s tím, že se k vám takto chová a hodlá ponechat vaše dítě bez péče. Jednak proto, aby vám našli jiného pediatra, který minimálně základní vyšetření v prvních pár dnech poskytne, registrovat dítě nutně nemusí.

Pokud oslovený pediatr odmítá přijmout dítě do péče, má podle § 48, odst. 5 Zákona o zdr. službách povinnost o tom vystavit potvrzení včetně uvedení důvodu nepřijetí.

Péči o dítě však může poskytovat i jiný zdravotník a obdobná profese. K péči o fyziologického novorozence je kvalifikovaná mimo neonatologa a pediatra i porodní asistentkaSmí o novorozence pečovat porodní asistentka? Jak vypadá péče porodní asistentky u vás doma?

V případě vstřícné porodnice se také můžete nechat ambulantně vyšetřit u nich. Stejně jako dát udělat vámi zvolené testy. Nejméně doporučeníhodná varianta je nedělat nic a čekat. Ale ani ta není nelegální.

Stáhněte si Rukověť Ambulantního porodu a připravit se na schůzku s pediatrem lépe!

Edit: 31. 3. 2020: V současném pandemickém stavu Česká neonatologická společnost počítá s ambulantním porodem.