Nechtějí nás pustit, protože by jim pojišťovna neuhradila porod, je to v pořádku?

Není. Úhrada porodu není podmíněna následnou hospitalizací/vězněním. Co pojišťovna nemocnici skutečně neuhradí, je následná hospitalizace, proč by taky měla, když vám ji nebudou poskytovat. Vám také pojišťovna (až na výjimky) nehradí návštěvy soukromé PA, která o vás pečuje, což zase nezajímá nemocnici… V případě této manipulace kontaktujte svou pojišťovnu. Posléze si také na výpisu úhrad zkontrolujte, zda pojišťovně nemocnice přece jen hospitalizaci nevyúčtovala.

Nespokojenost s výší úhrad za samotný porod si bohužel musí nemocnice řešit s kompetentními institucemi, nemůže kvůli tomu omezovat práva klientů.