Aktuální informace ohledně ambulantního porodu v této porodnici hledejte na Facebooku ve skupině Ambulantní porod a péče porodní asistentky.

2020

V únoru 2020 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byly matka i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve kvůli pohodlí. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 4 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 1,5 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena měla potíže najít pediatra, který převezme dítě do péče, ale nakonec byla úspěšná. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V lednu 2020 zde druhorodička vaginálně porodila dítě ve 42. tt. Žena měla v anamnéze uvedenou poruchu srážlivosti krve a odlišný Rh faktor s otcem dítěte, po porodu byl novorozenci diagnostikován pozitivní Coombsův test, jiné komplikace nenastaly. Pro AP se rozhodla kvůli klidu v domácím prostředí a nedobré zkušenosti s podporou kojení na šestinedělí v nemocnicích obecně. Zdravotníci o jejím záměru věděli předem, komunikace s nimi byla vynikající, potvrzení ani kontakt na PLDD nevyžadovali. Žena odcházela 3 hodiny po porodu, negativní reverz podepisovala za oba a přinesli jej po půl hodině od vyžádání. Kartičku na NLS v porodnici neobdržela, test provedla komunitní PA. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Doma měla zajištěnou péči rodiny, zkušené ženy/kamarádky a soukromé PA. Je ráda, že odešla domů dříve.

2019

V prosinci 2019 zde třetirodička ve 42. tt porodila dítě císařským řezem. V anamnéze měla pozitivní GBS, odlišný Rh faktor s otcem dítěte a revizi dělohy před stávajícím těhotenstvím. Důvodů pro dřívější odchod bylo několik, ať už organizační problém s pozdějším odvozem, pomoc s péčí o starší děti, tak dřívější špatná zkušenost s odd. šestinedělí, následným stresem a jeho vlivem na kojení. SC nebyl plánovaný a žena chtěla zůstat pouze 12 hodin po porodu, aby se ujistila o zdraví dítěte a správném zavinování dělohy (kvůli děložní dystonii a silnějšímu krvácení po předešlém porodu).  Nakonec operaci podstoupila, když žádné přirozené ani lékařské pokusy o vyvolání porodu nezabraly a váhový odhad plodu byl 5 kg. Dítě dle ženy zbytečně prochladlo, protože, i přes přítomnost manžela a vlastní PA, neproběhl bonding, a muselo být následně pár hodin v inkubátoru. Žádné jiné komplikace se po porodu nevyskytly. Na odchod rodička čekala, až se zlepší její pohyblivost. Zdravotníci věděli předem, že je zvažována možnost AP a bude rozhodnuto až podle situace. Komunikace s nimi byla vynikající, reverz nechtěli podepsat ani za jednoho, stačil jim kontakt na PLDD. NLS se stihl ještě v porodnici, žena s dítětem odcházeli 71 hodin po porodu. Pediatra ochotného přijmout dítě po AP našla rodička bez problému. Po porodu měla zajištěnou péči vlastní PA: Je ráda, že odešla z porodnice dříve. Použila Rukověť AP.

V prosinci 2019 zde žena ve 38. tt vaginálně porodila své první dítě. Těhotenství i porod bylo bezproblémové, pouze po porodu mělo dítě nižší teplotu. Pro AP se rodička rozhodla kvůli domácí pohodě, klidu a nechuti konfrontace s pediatry na odd. šestinedělí. Zdravotníci o jejím záměru věděli předem, bylo uvedeno v DVP, pediatři se jej dozvěděli až po porodu. Komunikaci s nimi hodnotí jako strašnou. Vyžadovali potvrzení pediatra, které měla připravené, nebylo problém nalézt PLDD, který by přijal dítě po AP. Reverz podepisovala za sebe i dítě, byl připraven po 3 hodinách. Domů odcházeli 5 hodin po porodu. Kartičku na NLS v porodnici neobdrželi, test provedla komunitní PA, která společně s dulou zajistila domácí poporodní péči. Žena před porodem absolvovala kurz Jemného zrození a využila Rukověť AP. Za dřívější odchod je ráda.

V prosinci 2019 zde druhorodička ve 39. tt vaginálně porodila zdravé dítě koncem pánevním. Jinak šlo o bezproblémové těhotenství i porod. Žena považuje za normální být doma a v soukromí, proto se rozhodla pro AP. Zdravotníci o jejím záměru nevěděli, komunikace s nimi byla vynikající, na PLDD jim stačil kontakt. Kromě jedné PA byli všichni při porodu respektující, i přes KP nedošlo k epiziotomii. Domů odcházeli po 5 hodinách, na reverz pro oba museli čekat 4 hodiny, byl připravený až po udělení hodinového ultimáta. Kartičku na NLS v porodnici neobdrželi, test provedl dosavadní PLDD. Pediatr o AP nevěděl, ale nedělalo mu problémy dítě přijmout. Rodička vnímá zkušenost s touto nemocnicí pozitivně a je ráda, že se rozhodla pro AP. Doma měla zajištěnou péči rodiny.

V listopadu 2019 zde žena ve 40. tt porodila své první dítě. Zdravotníci nevěděli o záměru ženy odejít dřív, reverz vystavili do dvou hodin, odchod 20 hodin po porodu. Žena našla respektujícího pediatra, který neměl problémy s přijetím dítěte a udělal i NLS screening. Poporodní péči zajišťovala rodina a komunitní PA.

V říjnu 2019 zde žena ve 41. tt porodila své první dítě, oba v pořádku. Zdravotníci věděli, že chce žena odejít předčasně, protože použila Rukověť ambulantního porodu. Nepamatuje si, jestli podepisovala reverz za sebe, za dítě však podepisovala, odchod po 7 hodinách. NLS screening provedla komunitní PA. Rodiče našli PLDD, který neměl problém s přijetím, jeho potvrzení vyžadovali v porodnici, žena měla připravené. Poporodní péči zajišťovala komunitní PA a pediatr. Žena absolvovala kurz předporodní přípravy v Acentru.
„V porodnici proběhl klasický příjem, ale poměrně rychlý – monitor, manžel odevzdal papíry, já si pořád jela na vlně rytmu kontrakcí… Na základě PP věděli, že chceme hned odejít, takže mě jen vyšetřili, ošetřili drobná poranění, a protože nebyl tou dobou nikdo další, kdo by přijel rodit, nechali nás na porodním sále až do odpoledne, aniž bychom museli na dětské oddělení, byť to byla možnost…Ano, přišli z neonatologie, samotná paní primářka a začala slovy „Obdivuji vás, že chcete jít domů, když je to vaše první dítě… ale….“ a vyjmenovala tradiční rizika. Protože jsme však byli na tuto situaci připravení z předporodního kurzu od paní Königsmarkové, nezaváhali jsme a podepsali reverz.“

V říjnu 2019 zde žena ve 42. tt porodila své první dítě. Žena se kvůli přístupu na oddělení šestinedělí rozhodla odejít po 64 hodinách, reverz podepisovala pouze za dítě, zdravotníci ho připravili do hodiny, ačkoli rodiče sdělili, že nespěchají. NLS screening stihli provést v porodnici ještě před odchodem. PLDD o rozhodnutí ženy rodit ambulantně nevěděl, ale s přijetím nedělal problémy, v porodnici stačilo pouze předat kontakt. Poporodní péči zajišťovala rodina a kamarádka. Žena absolvovala předporodní kurz s Jitkou Čejkovou a použila Rukověť ambulantního porodu.

V září 2019 zde zdravá prvorodička vaginálně porodila dítě ve 41. tt. Před porodem bylo známo, že dítě trpí regurgitací na trojcípé chlopni, mimoto měla matka odlišný Rh faktor s otcem dítěte. Po porodu se žádné komplikace nevyskytly. Chtěla být nepřetržitě s partnerem a mít klid a pohodlí domova. Zdravotníci o jejím záměru nevěděli předem, komunikace s nimi byla ucházející, vyžadovali kontakt na PLDD. Odcházela 13 hodin po porodu. Podepisovala reverz za oba dva, trvalo jej připravit 3 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici neobdržela, test provedla komunitní PA. Vybraný PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Na poporodní péči měla zajištěnou vlastní PA, dulu a rodinu. Je ráda, že odešla z porodnice dřív. Absolvovala kurz Jemné zrození – hypnoporod, použila Rukověť AP.

V září 2019 zde druhorodička ve 39. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpěla anemií, po porodu byla ona i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dříve kvůli staršímu dítěti a klidu. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 5 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 4 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Stávající pediatr neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, doma o ni po porodu pečovala soukromá PA.

V srpnu 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Měla problematický předchozí porod, před tímto těhotenstvím spontánně potratila, celé těhotenství ovšem bylo bez zdravotních komplikací. Žena i dítě byly po porodu v pořádku. Domů chtěla odejít dříve za starším dítětem, kvůli domácímu zázemí a klidu. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 30 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 3 hodiny. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provede buď registrující PLDD nebo soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena měla problém najít PLDD, který převezme dítě po AP, nakonec byla úspěšná. Využila Rukověť AP. Je ráda, že odešla dřív, doma o ni pečovala rodina.

V červenci 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena měla v osobní anamnéze psychiatrickou diagnózu. S otcem dítěte měli odlišný Rh faktor. Po porodu byli žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve, protože se nechtěla oddělovat od staršího dítěte a dbá na svou psychickou pohodu. O jejím záměru v porodnici nevěděli předem, odcházela 60 hodin po porodu po podpisu negativního reverzu za dítě. Odběr krve na NLS se stihl před odchodem z porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena pro své děti změnila PLDD, protože odmítl ošetřit a registrovat dítě mladší 72 hodin. Připravovala se na dřívější odchod s naší Rukovětí. Před porodem absolvovala kurz předporodní přípravy od APERIO, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA a pediatra.

V červenci 2019 zde třetirodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě, které po porodu mělo vysokou tepovou frekvenci, přechodně teplotu, vysokou dráždivost, podezření na šelest. V těhotenství žena měla anémii, jinak bylo vše v pořádku. Po porodu měla žena větší krevní ztrátu a teplotu. Žena chtěla odejít dříve, protože nemá ráda nemocniční prostředí a vadí jí rutina na odd. šestinedělí. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 65 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 1,5 hodiny. Odběr na NLS byl proveden ještě před odchodem z porodnice. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a pediatra.

V červnu 2019 zde třetirodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena trpěla anemií, jinak bylo těhotenství normální. Po porodu byla žena i dítě v pořádku. Domů chtěla odejít dřív kvůli klidu. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 7 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, který byl dodán za 5 či více jak 5 hodin. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Před porodem žena absolvovala kurz Jemného zrození – hypnoporod. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA a pediatra.

V červnu 2019 zde třetirodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě se zhoršenou poporodní adaptací. Žena trpěla těhotenskou cukrovkou, před tímto porodem absolvovala kyretáž a trpěla anémií. Po porodu byla žena v pořádku. Žena chtěla odejít dříve kvůli špatným zkušenostem s novorozeneckým oddělením a také za staršími dětmi a začít se sžívat celá rodina. Také nebyl volný nadstandard. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 6 hodin po porodu po podpisu reverzů z sebe i dítě, který byl dodán za 3 hodiny (sdělili, že nespěchají). Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, vyžadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

V červnu 2019 zde druhorodička ve 40. tt vaginálně porodila koncem pánevním zdravé dítě. Kromě polohy KP žena trpěla anemií, jinak se jednalo o bezproblémové těhotenství. Po porodu byli žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dříve za starším dítětem a manželem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 14 hodin po porodu po podpisu reverzu pouze za dítě, který byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena měla potíže najít pediatra, který převezme dítě po AP, musela hledat nového. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

V červnu 2019 zde druhorodička ve 39. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Poprvé rodila sekcí, s otcem dítěte má odlišný Rh faktor a v těhotenství trpěla anemií. Po porodu byli s dítětem oba v pořádku. Žena chtěla odejít dřív, aby byla pohromadě se starší dcerou a partnerem, ve svém prostředí a klidu s vlastním režimem a stravou. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 5 hodin po porodu, nevzpomíná si, zda podepisovala reverzy. Kartičku na NLS v porodnici nepředali, odběr provedl PLDD v Praze, který je převzal do prozatímní, nepravidelné péče. Komunikace se zdravotníky byla ucházející, požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Žena neměla problém najít pediatra, který převezme dítě po AP. Před porodem absolvovala kurz Jemné zrození – hypnoporod. Je ráda, že odešla dřív, doma byla v péči pouze své rodiny.

V květnu 2019 zde zdravá druhorodička ve 40. tt porodila zdravé dítě. Jako motivaci pro AP žena uvádí: „Domácí klidné prostředí, rychlejší a bezproblémový nástup laktace, domácí strava, péče a kontakt rodiny, starší dcerka, zdravá maminka a zdravé miminko nepotřebují nemocnici dokud nejsou nemocní…“

Zdravotníci věděli o AP, reverz byl vystaven do dvou hodin, odchod po třech hodinách. NLS screening provedl registrující pediatr, který neměl problém s přijetím. V porodnici stačilo předat kontakt na PLDD. Poporodní péči zajišťovala rodina, komunitní PA a nemocniční PA.

Duben 2019. Žena zde ve 41. tt porodila své druhé dítě, oba zdraví. Žena k motivaci uvádí: „potřeba odpočinku a přítomnosti manžela, v porodnici se odpočívat nedalo a sestry stresovaly, miminku vyhovoval jeho režim, ne režim oddělení, navíc první dítě jsem rodila v USA v porodním domě, kde je normální odejít po 2 h, takže ani já ani manžel jsme nechápali důvod, proč v porodnici po nekomplikovaném porodu zůstávat“. Zdravotníci o AP věděli a neměli s tím problém. Reverz byl připraven do dvou hodin, celkově žena s dítětem odházeli po 16 hodinách. NLS screening provedl ošetřující pediatr. V porodnici požadovali potvrzení od PLDD, které žena měla připravený. Žena měla po porodu zajištěnou péči rodiny.

„Porod proběhl na české poměry dobře, bohužel na úplném konci se do místnosti nahrnuli lidé (gynekolog, pediatr, dětská sestra), ale věděla jsem předem, že tomu se nevyhnu. Měla jsem vše předem domluvené (vlastní PA, pohovor s primářem) všichni byli s mým porodním plánem seznámeni a až na sestry na novorozeneckém se jím mile řídili. V porodnici jsem zůstala 16 h hlavně ze zvědavosti, jak vypadá české novorozenecké oddělení. Příště bych odešla rovnou ze sálu.“

V dubnu 2019 zde druhorodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena měla pozitivní test na GBS, problematický předchozí porod a před tímto těhotenstvím podstoupila revizi dělohy. Po porodu bylo vše v pořádku. Žena chtěla odejít dřív za starším synem a aby měla klid na sžívání s miminkem. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 15 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě. Reverz pro dítě byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na odběr pro NLS nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V dubnu 2019 zde prvorodička ve 39. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Jednalo se o zdravé těhotenství bez komplikací po porodu. Žena chtěla odejít dříve kvůli klidnému sžívání se s miminkem a aby se vyhnula rozdílným radám ohledně kojení. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 14 hodin po porodu po podpisu reverzů za sebe i dítě. Reverz byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici nepředali, odběr provedl registrující PLDD. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena měla potíže s nalezením pediatra, původního změnila kvůli jeho potížím s AP. Žena využila Rukověť Ambulantního porodu. Před porodem absolvovala Kurz předporodní přípravy v Acentru, na doma měla zajištěnou péči rodiny. Je ráda, že odešla dřív.

V dubnu 2019 zde druhorodička porodila ve 41. tt zdravé dítě. Žena před tímto těhotenstvím podstoupila kyretáž, v těhotenství byl diagnostikován karcinom prsu a dítě bylo v poloze KP. Po porodu neměla žádné potíže. Dříve chtěla odejít za starší dcerou, kvůli pohodlí při poporodní adaptaci a kvůli nástupu na chemoterapii bezprostředně po porodu. O jejím záměru v porodnici předem nevěděli, odcházela 4 hodiny po porodu po podpisu reverzů za sebe i dítě, které byly dodány za 0,5 hodiny. Kartičku pro odběr na NLS v porodnici nepředali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Současný pediatr o AP nevěděl, ale s přijetím dítěte neměl problém. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny, soukromé PA a duly. Před porodem absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození.

V březnu 2019 zde prvorodička ve 40. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena má vaginální septu, na její přání se nechala spontánně trhnout při porodu. Jinak se jednalo o naprosto zdravé těhotenství, rovněž po porodu byli žena i dítě v pořádku. Žena chtěla odejít dřív kvůli klidu, bezpečí a soukromí pro přirozenou adaptaci dítěte i matky. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 7 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě, sdělili, že na donesení reverzu nespěchají. Odběr na NLS byl proveden před odchodem z porodnice soukromou PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, stačilo jim jméno a kontakt na PLDD. Žena měla těžkosti najít PLDD, který převezme dítě po AP, nic méně byla úspěšná. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V březnu 2019 zde zdravá druhorodička ve 42. tt porodila zdravé dítě. Jako motivaci žena uvádí, že se jí nelíbilo na oddělení šestinedělí. Zdravotníci věděli o AP, reverz byl vystaven do hodiny, celkový odchod po 50 hodinách. Žena si nevzpomíná jestli podepisovala reverz i za sebe, nebo jen za dítě. NLS screening byl proveden ještě v porodnici. V porodnici vyžadovali potvrzení od pediatra, které měla žena připravené. Pediatr neměl problém s přijetím. Poporodní péči zajišťovala rodina a dula.

V březnu 2019 zde druhorodička vaginálně porodila ve 43. tt zdravé dítě. Žena měla v anamnéze uvedené, že předchozí porod proběhl sekcí a rozdílný Rh faktor s otcem dítěte. Jako motivaci žena uvádí klid domova a být se starší dcerou. Zdravotníci věděli o AP, reverz přichystali do tří hodin a hned potom i žena s dítětem odešla. NLS screening provedla komunitní PA. Současný PLDD nevěděl o AP, nicméně neměl problém s přijetím dítěte. Poporodní péči zajišťovala rodina a komunitní PA. Žena před porodem absolvovala kurz Jemného zrození a hodně se vzdělávala sama.

V březnu 2019 zde druhorodička ve 42. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena měla špatné, vysoké jaterní testy, hepatózu, či cholestázu, nedostatek železa – anemii. Jaterní testy neklesly ani po porodu. Domů chtěla žena odejít kvůli pohodlí, lepší stravě a péči rodiny. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 20 hodin po porodu po podpisu reverzu za sebe i dítě. Reverz pro dítě byl dodán za 1 hodinu. Kartičku na odběr pro NLS v porodnici předali, odběr provedla soukromá PA. Komunikace se zdravotníky byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena neměla. Stávající PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a soukromé PA.

V únoru 2019 zde třetirodička ve 41. tt vaginálně porodila zdravé dítě. Žena dříve rodila sekcí a v tomto těhotenství trpěla anemií. Dále trpí ledvinovým onemocněním, Crohnovou nemocí a má vysoké dioptrie. Po porodu byla ona i dítě v pořádku. Domů chtěla žena odejít dříve za staršími dětmi, jejich sžívání s miminkem, kvůli klidu a také z důvodu své speciální diety. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 4 hodiny po porodu po podpisu reverzu za sebe. Reverz pro dítě nebyl dán k podpisu. Kartičku na odběr pro NLS předali v porodnici, odběr provedl pediatr. Komunikace v nemocnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nepožadovali. Stávající pediatr neměl problém přijmout dítě po AP. Žena absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny.

V únoru 2019 zde žena ve 41. tt porodila své první dítě. Porod proběhl akutní sekcí. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív, aby si užila klid a pohodu s miminkem a nestresoval jí nemocniční personál. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 55 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za 2 hodiny. Kartičku pro NLS předali v porodnici, odběr provedla soukromá PA. Komunikace v porodnici byla ucházející (personál ohledně odchodu velmi strašil), potvrzení od PLDD nevyžadovali. Žena neměla problém najít PLDD, který přijme dítě po AP. Před porodem absolvovala Kurz hypnoporodu s Michaelou Klementovou. Na doma měla zajištěnou péči soukromé PA. Žena je moc ráda, že odešla domů dřív.

Březen 2019. Zdravá prvorodička zde ve 40. tt porodila zdravé dítě. V těhotenské anamnéze byl uveden rozdílný Rh faktor s otcem dítěte. AP rodička si volila mezi domácím porodem a porodnicí. Odcházeli 55 hodin po porodu, reverz byl připraven do hodiny. NLS screening byl proveden ještě v porodnici. Žena neměla problém najít pediatra, který přijme dítě po AP. Poporodní péči zajišťovala komunitní PA a nemocniční PA. Žena před porodem absolvovala kurz Jemného zrození – Hypnoporod.

„…zvažovali jsme i zkusit znovu reakci prcka na podáni oxytocin, ale nakonec jsme zvolili naplánování císař.. Takže se nám narodil Čestmír 2,97 kg s bondingem na sále, odnesenou placentou domu a vymačkaným pupečníkem prckovi před oddělením z placenty. Měli jsme porodní plán i pro případ císaře a díky domluvené PA bylo vše dodrženo a akceptováno.“

V lednu 2019 zde žena ve 41. tt porodila své druhé dítě. Žena se léčila se sníženou funkcí štítné žlázy. První porod byl proveden sekcí z důvodu makrosomie, při příjmu k tomuto porodu lékař rovněž diagnostikoval makrosomii a porod ani po 15 hodinách nijak nepostupoval. Nakonec proběhl sekcí. Žena chtěla být co nejdříve doma u starší dcery a potřebovala klid pro úspěšné kojení. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 72 hodin po porodu. Reverz nebyl požadován díky nástupu laktace a zastavení váhového úbytku. Odběr pro NLS se stihl ještě v porodnici. Komunikace v porodnici byla vynikající, potvrzení od PLDD nevyžadovali. Dosavadní PLDD o AP nevěděl, ale problém s ním neměl. Žena před porodem absolvovala kurz hypnoporodu od Jemného zrození a seminář o ambulantním porodu v Ústí nad Labem. Je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči rodiny a duly.

V lednu 2019 zde žena ve 40. tt porodila své první dítě. Jednalo se o naprosto zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dříve, protože nemá ráda nemocniční prostředí a doma bude mít větší klid. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 6 hodin po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán za víc jak 2 hodiny (z novorozeneckého, gyn. odd. pouze 20 min.). Odběr pro NLS provedla doma soukromá PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, vyžadovali potvrzení od PLDD, které žena měla. Nebyl problém najít PLDD, který dítě po AP převezme do péče. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA, pediatra a duly.

V lednu 2019 zde žena ve 41. tt porodila své druhé dítě. Rodiče dítěte měli odlišný Rh faktor, jinak se jednalo o zdravé těhotenství. Žena chtěla odejít dřív za starší dcerou a do klidu domova. O jejím záměru v porodnici věděli předem, odcházela 4 hodiny po porodu po podpisu reverzu, který byl dodán v předem dohodnutém čase 3,5 hodiny po porodu. Kartičku pro NLS včetně odběru žena zajistila předem u soukromé PA. Komunikace v porodnici byla vynikající, požadovali potvrzení od PLDD, které žena neměla. Dosavadní PLDD neměl problém přijmout dítě po AP. Žena je ráda, že odešla dřív, na doma měla zajištěnou péči soukromé PA.

Starší příběhy z Rakovníka ->