Můžu jít s miminkem hned po porodu domů?

Pokud matka nebo dítě není v bezprostředním ohrožení života a nepotřebují ani jeden neodkladnou péči, cítí se dobře a projeví zájem ukončit pobyt v porodnici, mohou odejít kdykoli. Zároveň by se mělo jednat o donošeného novorozence. Jak mají zdravotníci jednat při propouštění novorozence mladšího 72 hodin domů popisuje Věstník MZ.

Je třeba zmínit, že „ambulantní porod“ de facto neexistuje a reálně se jedná o předčasné ukončení hospitalizace na oddělení šestinedělí (matka) a na oddělení novorozeneckém (dítě). Proto se může stát, že vás porodnice informuje, že ambulantní porod neprovádějí, nicméně bránit vašemu odchodu – mimo přímého ohrožení života – nemohou.

Pečující zdravotní personál porodnice vás seznámí s případnými riziky u matky a dítěte a poradí vám, jak a kde řešit případné komplikace. Seznámí vás s doporučenými vyšetřeními novorozence, které by se provedly během pobytu v porodnici. S těmi se můžete seznámit i díky naší Rukověti ambulantního porodu.

Toto informování vás se nazývá negativní reverz, který slouží porodnici jako potvrzení, že vás se vším seznámili, že jste vše pochopili a mohli klást doplňující otázky. Je fér negativní reverz podepsat. Jedním rodičem.

Předpokládáme, že u normálního porodu si na porodním sále dáte zlatou dvouhodinku. Mezitím se vyřídí vše administrativní pro váš odchod. Pokud chcete odejít přímo z porodního boxu/ sálu a nechcete se nechat přeložit na oddělení šestinedělí. S touto praxí mají zkušenost mnohé porodnice –Podolí, Brno – Milosrdných bratří, Vyškov

Také po přeložení na oddělení šestinedělí můžete odejít kdykoli.

Pokud nemáte navazující péči komunitní porodní asistentky a nevíte, kdo by odebral novorozenci krev z patičky, bude lepší zůstat v porodnici alespoň 48 hodin. V tu dobu nejdříve se doporučuje tento odběr provést.

Stanovisko odborných společností zatím stále zní, že se doporučuje, aby dítě po porodu bylo hospitalizováno nejméně 72 hodin, tedy 3 dny. V procesu je úprava tohoto doporučení na 48 hodin.