Rodiče, připravte se ambulantní porod s naší Rukovětí ambulantního porodu! Dřívější odchod z porodnice není upraven žádným zvláštním zákonem, není to potřeba. Ambulantní porod je ukončení hospitalizace a nepokračování v navrhované péči, léčbě. Nemocnice (porodnice) není útvar na výkon vazby. Je to služba. Ambulantní porod
Čtěte dál

Manželství a rodina jsou společenské instituce, která jako produkt historického vývoje společnosti vznikají na určitém stupni jejího vývoje. Právě industrializace přinesla ustálení základního paradigmatu rodiny, jehož konfigurace dosud alespoň zčásti přežívá: na jedné straně výdělečně činný muž, který zajišťuje rodinný příjem a účastní se
Čtěte dál