Pokud matka nebo dítě není v bezprostředním ohrožení života a nepotřebují ani jeden neodkladnou péči, cítí se dobře a projeví zájem ukončit pobyt v porodnici, mohou odejít kdykoli. Zároveň by se mělo jednat o donošeného novorozence. Jak mají zdravotníci jednat při propouštění novorozence mladšího 72 hodin domů popisuje Věstník MZ. Je třeba zmínit, že „ambulantní […]

Pokud se budete po porodu vracet do porodnice, budete přijati spolu na dětské oddělení nemocnice. Tedy ne zpátky na porodnici, ne na novorozenecké oddělení / oddělení šestinedělí. Je to z hygienických důvodů. Několik málo nemocnic přijímá navrátivší se matku a dítě „do porodnice“.

Připravte si vlastní dokument! Potvrzení od budoucího pediatra o budoucím registrování přeživšího novorozence nelze vymáhat ani po budoucím pediatrovi budoucího přeživšího novorozence, ani po rodičích. Žádný zákon o potvrzení neexistuje. Více zde. Vy a otec miminka jste jeho zákonnými zástupci, pokud nerozhodne soud jinak. Tudíž vám ho nesmí nikdo v porodnici sebrat a pak vydávat. […]

Není. Ani souhlas s hospitalizací téhož dítěte nepodepisují oba rodiče. „To je jak kdybyste s dítětem šla do restaurace a normálně by Vás usadili a obsloužili. A když byste chtěla odejít, tak najednou by vyžadovali souhlas otce a dokud byste ho neměla, tak byste byla nucená s dítětem setrvat a pokračovat v konzumaci.“ pravnička Z. Candigliota […]

Kopie dokumentace vám musejí vydat. Je možné nafotit si ji vlastním fotoaparátem nebo telefonem. Pokud jde o dokumentaci k právě hospitalizovanému pacientovi, můžete do ní nahlížet po ústní žádosti za přítomnosti lékaře v dohodnutém termínu. Není třeba písemné žádosti a „specialisty“ jako v případě materiálů archivních. Mohou vám ji ale poslat domů poštou, nebo k […]

Není. Úhrada porodu není podmíněna následnou hospitalizací/vězněním. Co pojišťovna nemocnici skutečně neuhradí, je následná hospitalizace, proč by taky měla, když vám ji nebudou poskytovat. Vám také pojišťovna (až na výjimky) nehradí návštěvy soukromé PA, která o vás pečuje, což zase nezajímá nemocnici… V případě této manipulace kontaktujte svou pojišťovnu. Posléze si také na výpisu úhrad zkontrolujte, […]