Zákonný zástupce dítěte by měl zajistit novorozenci propuštěnému před uplynutím 72 hodin od jeho narození do vlastního sociálního prostředí, do 24 hodin po propuštění, zdravotní péči (klinické vyšetření) u poskytovatele zdravotních služeb v oboru neonatologie, dětské lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a provedení odběru krve 48 až 72 hodin po narození na […]

Připravte si vlastní dokument! Potvrzení od budoucího pediatra o budoucím registrování přeživšího novorozence nelze vymáhat ani po budoucím pediatrovi budoucího přeživšího novorozence, ani po rodičích. Žádný zákon o potvrzení neexistuje. Více zde. Vy a otec miminka jste jeho zákonnými zástupci, pokud nerozhodne soud jinak. Tudíž vám ho nesmí nikdo v porodnici sebrat a pak vydávat. […]

Není. Ani souhlas s hospitalizací téhož dítěte nepodepisují oba rodiče. „To je jak kdybyste s dítětem šla do restaurace a normálně by Vás usadili a obsloužili. A když byste chtěla odejít, tak najednou by vyžadovali souhlas otce a dokud byste ho neměla, tak byste byla nucená s dítětem setrvat a pokračovat v konzumaci.“ pravnička Z. Candigliota […]

Utrpení dítěte není součástí odběru, a ani není žádoucí. V prvé řadě je třeba nenechat se od dítěte oddělit, pak ho můžete uklidňovat například kojením, držením v náručí. Pata se musí pořádně nahřát a nesmí se silně mačkat, tím se může dokonce odběr znehodnotit. O poskytování péče dítěti, jakož i o poskytovateli této péče rozhodujete vy jako […]

Kopie dokumentace vám musejí vydat. Je možné nafotit si ji vlastním fotoaparátem nebo telefonem. Pokud jde o dokumentaci k právě hospitalizovanému pacientovi, můžete do ní nahlížet po ústní žádosti za přítomnosti lékaře v dohodnutém termínu. Není třeba písemné žádosti a „specialisty“ jako v případě materiálů archivních. Mohou vám ji ale poslat domů poštou, nebo k […]

Není. Úhrada porodu není podmíněna následnou hospitalizací/vězněním. Co pojišťovna nemocnici skutečně neuhradí, je následná hospitalizace, proč by taky měla, když vám ji nebudou poskytovat. Vám také pojišťovna (až na výjimky) nehradí návštěvy soukromé PA, která o vás pečuje, což zase nezajímá nemocnici… V případě této manipulace kontaktujte svou pojišťovnu. Posléze si také na výpisu úhrad zkontrolujte, […]